שימו לב
קביעת נכות רפואית לילד
החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע גם את שיעור הנכות של הילד במקביל לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה.
  • נכות רפואית שנקבעת לצמיתות בשיעורים מסוימים מקנה זכאות להטבות הבאות מרשות המסים:
  • בעבר, בנוסף לוועדה הרפואית שקבעה את הזכאות לגמלת ילד נכה, היה צריך לעבור עוד ועדה רפואית שתקבע אם קיימת זכאות להטבות המס.
  • כיום הוועדה שמחליטה לגבי הזכאות לגמלת ילד נכה קובעת גם את אחוזי הנכות הרפואית.
  • המוסד לביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי לרשות המסים מידע על ילדים שמקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 188% ובמקרים נוספים המפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • במקרים אלה, אם מגישים בקשה להטבת המס אין צורך לעבור עוד ועדה רפואית ואף לא לצרף אישור על שיעור הנכות.
  • בשאר המקרים ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת אחוזי הנכות על-ידי ועדה רפואית, שתבחן את זכאות הילד בהליך מזורז בהתאם למסמכים הרפואיים.