הורים שילדם זכאי לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור 188% לפחות, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 75% לפחות לצמיתות, פטורים מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
הזכאות מותנית בכך שהפגיעה שגרמה לנכות אצל הילד אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל
אם הילד מקבל גמלה בשיעור נמוך מ-188% או שנקבעה לו נכות בשיעור נמוך מ-75%, ניתן לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

 • עם זאת, הורים לילדים עם נכות שמעוניינים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשויים להיות זכאים לפטור ממס.
שימו לב
קביעת נכות רפואית לילד
החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע במקביל לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה גם את אחוזי הנכות הרפואית לילדים שיש להם לקות חמורה.
 • נכות רפואית שנקבעת לצמיתות בשיעורים מסוימים מקנה זכאות להטבות הבאות מרשות המסים:
 • המוסד לביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי לרשות המסים מידע על ילדים שמקבלים גמלת ילד נכה בשיעור 188% לפחות וילדים שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או 90% נכות רפואית משוקללת מכמה ליקויים).
 • במקרים אלה, כשמגישים את הבקשה להטבת המס אין צורך לעבור ועדה רפואית נוספת ואף לא לצרף אישור על שיעור הנכות.
 • בשאר המקרים ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת אחוזי הנכות על-ידי ועדה רפואית, שתבחן את זכאות הילד בהליך מזורז בהתאם למסמכים הרפואיים.
 • למידע נוסף ראו במדריך רשות המסים- זכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי שלאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל אירעה לילדו מחלה או פגיעה, ונקבעה לו זכאות קבועה לגמלת ילד נכה בשיעור 188% או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 75% לפחות לצמיתות.

תהליך מימוש הזכות

 • אם הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ-188%, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור נמוך מ-75%:
  • ההורים צריכים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה במוסד לביטוח לאומי.
  • אם הוועדה תיקבע לילד נכות רפואית בשיעור 75% לפחות לצמיתות, ההורים יוכלו להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  • יש לצרף לבקשה את קביעת הוועדה הרפואית.
 • אם הילד זכאי לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור 188% לפחות או שנקבעה לו נכות רפואית קבועה בשיעור 75% לפחות, הפרטים יועברו אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים ואין צורך לצרף לבקשה אישור על הנכות.
 • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגיש ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה.

מצבים נוספים המזכים בפטור

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים