הקדמה:

הורים שילדם זכאי לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, פטורים מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
הזכאות מותנית בכך שהפגיעה שגרמה לנכות אצל הילד אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל
אם הילד מקבל גמלה בשיעור נמוך מ-188%, או שנקבעה לו נכות בשיעור הנמוך מ-75%, ניתן לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

שימו לב
קביעת נכות רפואית לילד
החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע גם את שיעור הנכות של הילד במקביל לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה.
 • נכות רפואית שנקבעת לצמיתות בשיעורים מסוימים מקנה זכאות להטבות הבאות מרשות המסים:
 • כיום הוועדה שמחליטה לגבי הזכאות לגמלת ילד נכה קובעת גם את אחוזי הנכות הרפואית.
 • המוסד לביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי לרשות המסים מידע על ילדים שמקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 188% ועל מקרים נוספים שבהם הנכות הרפואית עשויה לזכות בהטבות המס.
 • במקרים אלה, כשמגישים את הבקשה להטבת המס אין צורך לעבור ועדה רפואית נוספת ואף לא לצרף אישור על שיעור הנכות.
 • בשאר המקרים ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקביעת אחוזי הנכות על-ידי ועדה רפואית, שתבחן את זכאות הילד בהליך מזורז בהתאם למסמכים הרפואיים.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים מיום 02.09.2019.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי שלאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל אירעה לילדו מחלה או פגיעה, ונקבעה לו זכאות קבועה לגמלת ילד נכה בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות.

תהליך מימוש הזכות

 • אם הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ-188%, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-75%:
  • ההורים צריכים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה במוסד לביטוח לאומי.
  • אם הוועדה תיקבע לילד נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, ההורים יוכלו להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  • יש לצרף לבקשה את קביעת הוועדה הרפואית.
 • אם הילד זכאי לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 75% לפחות (החל מספטמבר 2019), הפרטים יועברו אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים ואין צורך לצרף לבקשה אישור על הנכות.
 • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגיש ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה.

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים