נפגעי פעולת איבה שחלה החמרה במצבם הרפואי-תפקודי עשויים לקבל תוספת לתגמול החודשי לצורך "עזרת הזולת" (סיוע מאדם אחר)
סכום התוספת נקבע על סמך מבחן הערכה תפקודית (ADL)
מי שחלה החמרה קבועה במצבם הרפואי יופנו לוועדה רפואית לבדיקה מחדש של אחוזי הנכות


נפגעי פעולת איבה, שחלה החמרה זמנית או מתמשכת במצבם הרפואי-תפקודי, עשויים לקבל תוספת לתגמול החודשי עבור "עזרת הזולת".

 • סכום התוספת נקבע לפי מבחן הערכה תפקודית (ADL) שבודק את מידת התלות בזולת בפעולות היומיום (ניידות, הלבשה, רחצה ועוד).

מי זכאי?

 • נפגעי פעולות איבה שחלה החמרה במצבם הרפואי-תפקודי, שנובע מהנכות שהוכרה להם.

זכאות לתוספת החמרה זמנית

 • זכאים לתוספת זו:
  • מי שחלה במצבם הרפואי-תפקודי החמרה זמנית (עד 3 חודשים).
  • בעלי דרגת נכות בשיעור 100% לפחות שבני זוגם שמסייעים להם חלו ותפקודם נפגע.
 • התוספת ניתנת למשך עד 3 חודשים.
 • במקרים חריגים ניתן להאריך את הזכאות עד 6 חודשים.

זכאות לתוספת החמרה מתמשכת

 • זכאים לתוספת זו מי שעונים על שני התנאים:
  • חלה בכושר התיפקוד שלהם החמרה ניכרת ומתמשכת (מעל 3 חודשים).
  • לפי הערכה רפואית של הביטוח הלאומי אין להחמרה השפעה על אחוזי הנכות שלהם.
 • התוספת ניתנת לתקופה של עד שנה.
 • במקרים מסוימים ניתן להאריך את הזכאות בשנה נוספת, ועד 3 שנים לכל היותר.
שימו לב
 • מי שחלה החמרה קבועה במצבם הרפואי-תפקודי יופנו לוועדה רפואית לבדיקה מחדש של אחוזי הנכות.
 • העלאת אחוזי הנכות עשויה להשפיע על גובה התוספת שמקבלים למימון צרכים מיוחדים (בנוסף להשפעה על התגמול הבסיסי).

היקף התוספת

 • התוספת מחושבת ביחידות שנקראות "משקולת". ערכה של משקולת אחת הוא 97.3 ₪.
 • היקף התוספת נקבע בהתאם למבחן הערכה תפקודית (ADL) שבודק את מידת התלות בזולת בפעולות היומיום (ניידות, הלבשה, רחצה וכו').
 • בתוספת החמרה מתמשכת, גם המצב המשפחתי עשוי להשפיע על היקף הזכאות:
  • לרווקים נבדקות במבחן ההערכה התפקודית כל פעולות היומיום.
  • לנשואים שלא עונים על המצבים שיפורטו בהמשך נבדקות רק 4 הפעולות: ניידות ותנועה, הלבשה, אכילה ורחצה. הזכאות תיקבע להם עד להיקף של 20 משקולות.
  • לנשואים בדרגת נכות 100%+ (מיוחדת) שבני זוגם הגיעו לגיל 40 נבדקות כל הפעולות.
  • לנשואים בדרגת נכות 100% ומעלה שבת זוגם מאושפזת, בשמירת היריון או 3 חודשים אחרי לידה נבדקות כל הפעולות.
  • לנשים בדרגת נכות 50%-99% שנמצאות ב-3 החודשים האחרונים להיריון וב-6 החודשים הראשונים אחרי לידה הזכאות תיקבע עד להיקף של 68 משקולות (במקום תוספת למימון צרכים מיוחדים].
  • לנשים בדרגת נכות 100% שנמצאות ב-3 החודשים האחרונים להיריון וב-6 החודשים הראשונים אחרי לידה הזכאות תיקבע עד להיקף של 102 משקולות (במקום תוספת למימון צרכים מיוחדים).
  • לנשים עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) ולאמהות לילדים עד גיל 15 תיקבע זכאות בשיעור כפול מהזכאות שנקבעת לנשואים.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים