הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה שמונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לגמלה
סכום התוספת הוא 9,293 ₪ בחודש (נכון ל-2023)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי גמלת ילד נכה שמונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה, עשויים להיות זכאים לקבלת תוספת לגמלה.

 • סכום התוספת הוא 9,293 ₪, נכון ל-2023.
 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
שימו לב
מקבלי התוספת זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור 188% (6,194 ₪, נכון ל-2023)

מי זכאי?

 • מקבלי גמלת ילד נכה שעונים על אחד מ-3 הסעיפים:
  1. הם זקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף כדי להחליף את הפעולה הטבעית של הנשימה.
  2. הם זקוקים לפחות 16 שעות ביממה ל"הנשמה ביתית" רצופה בעזרת מכשיר Bipap, עם השגחה צמודה של אדם שיכול לתת מענה מיידי.
  3. הם מונשמים דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
   • הם זקוקים להנשמה לפחות 16 שעות ביממה.
   • הם זקוקים לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדם, ולאדם מיומן שמסוגל לחבר אותם למכונה בכל עת.
   • הם זקוקים להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בזמן המחלה.
 • בזכאות לא נכללים מי שמחוברים למחוללי חמצן כמו c-pap או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה עצמאית.
 • משפחת אומנה שמטפלת בילד מונשם זכאית לתשלום זה (וכן להטבות שנלוות לגמלת ילד נכה).

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין לא מקבלים גמלת ילד נכה, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לגמלת ילד נכה.
 • למי שכבר מקבלים גמלת ילד נכה ולא מקבלים את התוספת, יש אפשרות לבקש בדיקת זכאות לתוספת על-ידי הגשת מכתב בקשה.
 • יש לצרף לתביעה או לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"ילד מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות.

ערעור

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים