הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה שמונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לגמלה
סכום התוספת הוא 8,462 ₪ בחודש (נכון ל-2022)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי גמלת ילד נכה שמונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה, עשויים להיות זכאים לקבלת תוספת לגמלה.

 • סכום התוספת הוא 8,462 ₪, נכון ל-2022 (שיעור התוספת הועלה החל מ-01.07.2021).
 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
שימו לב
מקבלי התוספת זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור 188% (5,641 ₪, נכון ל-2022)

מי זכאי?

 • מקבלי גמלת ילד נכה שעונים על אחד משני הסעיפים:
  1. הם זקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף כדי להחליף את הפעולה הטבעית של הנשימה.
  2. הם מונשמים דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
   • הם זקוקים להנשמה לפחות 16 שעות ביממה.
   • הם זקוקים לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדם, ולאדם מיומן שמסוגל לחבר אותם למכונה בכל עת.
   • הם זקוקים להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בזמן המחלה.
 • בזכאות לא נכללים מי שמחוברים למחוללי חמצן, כגון c-pap, bipap ודומיהם, או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה עצמאית.
 • משפחת אומנה שמטפלת בילד מונשם זכאית לתשלום זה (וכן להטבות שנלוות לגמלת ילד נכה).

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין לא מקבלים גמלת ילד נכה, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לגמלת ילד נכה.
 • למי שכבר מקבלים גמלת ילד נכה ולא מקבלים את התוספת, יש אפשרות לבקש בדיקת זכאות לתוספת על-ידי הגשת מכתב בקשה.
 • יש לצרף לתביעה או לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"ילד מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות.

ערעור

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים