הקדמה:

החל מיום 01.04.2015, מקבלי גמלת ילד נכה המונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לגמלה
שיעור התוספת הוא 1,844 ש"ח לחודש, נכון ל- 2019
התוספת מחליפה את הגמלה ששולמה לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


החל מיום 01.04.2015, מקבלי גמלת ילד נכה המונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה, עשויים להיות זכאים לקבלת תוספת לגמלה.

 • התוספת היא בסך 1,844 ש"ח, נכון לשנת 2019.
 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

מי זכאי?

 • מקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% העונה על הגדרת "מונשם".
 • ילד מונשם מוגדר כאחד משני אלה:
  • ילד הזקוק למכונת הנשמה באופן רצוף, לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה.
  • ילד המונשם דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים בו כל התנאים הבאים:
   • הוא זקוק להנשמה לפחות 16 שעות ביממה
   • הוא זקוק לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדו, ולאדם מיומן המסוגל לחבר אותו למכונה בכל עת
   • הוא זקוק להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בזמן המחלה
 • בהגדרת "מונשם" לא נכללים מי שמחוברים למחוללי חמצן, כגון c-pap, bipap ודומיהם, או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה עצמאית.
 • החל מדצמבר 2016, משפחת אומנה המטפלת בילד מונשם זכאית לתוספת זו (וכן להטבות הנלוות לגמלת ילד נכה).

תהליך מימוש הזכות

המשך זכאות קיימת

 • מי שעונים על תנאי הזכאות וקיבלו לפני כן "גמלת טיפול אישי סיעודי" ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, קיבלו תשלומים רטרואקטיביים מיום 01.04.2015, בהתאם לרשימות שהועברו ממשרד הרווחה למוסד לביטוח לאומי.
 • מהתשלומים הרטרואקטיביים קוזזו התשלומים החודשיים בסך 1,100 ש"ח שכבר שולמו (אם שולמו) על-ידי משרד הרווחה.

קביעת זכאות חדשה

 • למי שעדיין אינו מקבל גמלת ילד נכה, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לגמלת ילד נכה.
 • למי שכבר מקבל גמלת ילד נכה ולא קיבל לפני כן את הגמלה ממשרד הרווחה, ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת על-ידי הגשת מכתב בקשה.
 • יש לצרף לתביעה/לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים ייועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות.

ערעור

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים