הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה המונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לגמלה
שיעור התוספת הוא 1,850 ש"ח לחודש, נכון ל- 2021
התוספת מחליפה את הגמלה ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי גמלת ילד נכה המונשמים באמצעות מכונת הנשמה או קנולת טרכאוסטומיה, עשויים להיות זכאים לקבלת תוספת לגמלה.

 • התוספת היא בסך 1,850 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • התוספת משולמת במקום "גמלת טיפול אישי סיעודי" ששולמה בעבר לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

מי זכאי?

 • מקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, העונה על הגדרת "מונשם".
 • ילד מונשם מוגדר כאחד משני אלה:
  1. ילד הזקוק למכונת הנשמה באופן רצוף, לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה.
  2. ילד המונשם דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים בו כל התנאים הבאים:
   • הוא זקוק להנשמה לפחות 16 שעות ביממה.
   • הוא זקוק לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדו, ולאדם מיומן המסוגל לחבר אותו למכונה בכל עת.
   • הוא זקוק להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בזמן המחלה.
 • בהגדרת "מונשם" לא נכללים מי שמחוברים למחוללי חמצן, כגון c-pap, bipap ודומיהם, או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה עצמאית.
 • החל מדצמבר 2016, משפחת אומנה המטפלת בילד מונשם זכאית לתשלום זה (וכן להטבות הנלוות לגמלת ילד נכה).

תהליך מימוש הזכות

 • למי שעדיין אינו מקבל גמלת ילד נכה, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לגמלת ילד נכה.
 • למי שכבר מקבל גמלת ילד נכה ואינו מקבל את התוספת, יש אפשרות לבקש בדיקת זכאות לתוספת על-ידי הגשת מכתב בקשה.
 • יש לצרף לתביעה או לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
  • האבחנה
  • האינדיקציה להנשמה
  • סוג המכונה
  • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה
 • המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות.
 • במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים.
 • על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות.

ערעור

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים