סטודנטים שלומדים לתואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה זכאים ל-2 נקודות זכות על שירות מילואים של 10 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים
מוסדות אחרים לא מחויבים, אך רשאים להכיר בשירות מילואים כפעילות שמזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות לתואר
הזכות ניתנת למימוש פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים שלומדים לתואר ראשון במוסדות שהוכרו או קיבלו היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאים ל-2 נקודות זכות עבור שירות מילואים של 10 ימים לפחות בשנת הלימודים.

 • הזכאות תינתן גם אם ימי המילואים אינם רצופים.
 • מוסדות אחרים להשכלה גבוהה או על-תיכונית שמעניקים נקודות זכות אקדמיות על מעורבות הסטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה, רשאים להכיר גם בשירות מילואים כפעילות שמזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות לתואר (בהתאם לכללים שייקבעו על ידי המוסדות).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה)
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים

חשוב לדעת

 • ניתן להמיר שירות מילואים בנקודות זכות אקדמיות פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר.
 • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנט המשרת במילואים, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
 • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים, שהוכרה על-ידי המוסד כמזכה בנקודות זכות. למידע נוסף ראו נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים עבור פעילות חברתית וקהילתית.
 • סטודנט שקיבל נקודות זכות בגין שירות מילואים לא יוכל לקבל בנוסף גם נקודות זכות עבור פעילות חברתית קהילתית.
 • סטודנט שקיבל נקודות זכות עבור פעילות חברתית קהילתית לא יוכל לקבל בנוסף גם נקודות זכות בגין שירות מילואים.
דוגמה
סטודנט לתואר ראשון היה בשירות מילואים 14 ימים במהלך שנת הלימודים. באותה שנה התנדב גם 30 שעות בארגון המוכר על-ידי המוסד שבו הוא לומד. במקרה זה הסטודנט זכאי ל-2 נקודות זכות עבור אחת מהפעילויות (מילואים או פעילות חברתית), מכיוון שהזכאות ניתנת רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות