מי שמשרתים או שסיימו שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי-אזרחי ומוציאים תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון זכאים לתוספת משכנתא
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


חיילים בשירות חובה ומי שמשרתים בשירות לאומי-אזרחי, וכן מי שסיימו את שירותם, ומוציאים תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון זכאים לתוספת למשכנתא הבסיסית הניתנת בבנקים למשכנתאות.

 • הזכאות היא לתוספת של 1% למשכנתא, עבור כל חודש של שירות מלא. התוספת בגין שירות אזרחי לא תעלה על 12 חודשים.
 • ההטבה מצטרפת לתוספת הניתנת בגין שירות מילואים פעיל, כאשר שיעור שתי ההטבות יחד לא יעלה על:
  • 46% תוספת ליחיד העונה על הקריטריונים להטבות.
  • 65% תוספת לשני בני זוג העונים על הקריטריונים להטבות.
 • לשיעורי התוספת ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל אחד מהבנקים למשכנתאות.
  • חיילי חובה יציגו אישור "מהלך שירות צבאי" או "אישור חובת שירות סדיר". ניתן להוציא את האישור באמצעות אתר צה"ל.
  • משרתים בשירות אזרחי-לאומי יציגו אישור להטבה במשכנתא או תעודת סיום של שירות אזרחי מרשות השירות הלאומי-אזרחי.
 • לפרטים נוספים על ההליך ושאר המסמכים הנדרשים, ראו הוצאת תעודת זכאות למשכנתא.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים