ועד הבית בבית משותף חייב לבצע תיקונים בבניין או באזורים המשותפים, שאי-ביצועם עשוי לפגוע באחת הדירות או בערכה
כל אחד מבעלי הדירות בבניין חייב לבצע תיקונים בדירתו, שאי-ביצועם עשוי לפגוע בדירה אחרת
אם לא נענים לבקשתו של בעל דירה לבצע תיקון כדי שדירתו לא תיפגע, הוא רשאי לפנות למפקח על המקרקעין כדי שיורה לבצע את התיקון
במקרה שבעל הדירה ביצע את התיקון על חשבונו, הוא רשאי לפנות לבית המשפט, שעשוי במקרים מסוימים להורות על החזר כספי


חוק המקרקעין קובע כי לכל בעל דירה יש זכות לתבוע מוועד הבית, וכן מבעלים של דירה אחרת, לבצע תיקונים שאי-ביצועם עשוי לפגוע בדירתו או בערכה.

דוגמה
  • עם הגשם הראשון הופיעה רטיבות בתקרה של אחת מהדירות בקומה העליונה בבניין, שמקורה מהגג.
  • בעל הדירה רשאי לדרוש מוועד הבית לתקן את הגג כך שהנזילה תיפסק.
דוגמה
  • בעקבות פיצוץ בצנרת של אחת מהדירות נוצרה נזילה בדירה שמתחתיה.
  • בעל הדירה שהנזילה נוצרה בה רשאי לדרוש מבעל הדירה שמעליו לתקן את התקלה.

מי זכאי?

  • כל אחד מבעלי הדירות בבניין.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

  • בעל הדירה צריך לפנות לוועד הבית או לבעלים של הדירה השנייה (בהתאם למקרה), ולבקש מהם לבצע את התיקון הנדרש כדי שדירתו לא תיפגע.
  • אם לא נענים לפנייתו של בעל הדירה שניזוקה, הוא רשאי לפנות למפקח על המקרקעין כדי שיורה לוועד הבית, או לבעלים של הדירה השנייה, לבצע את התיקון.
  • אם בעל הדירה נאלץ בסופו של דבר לבצע את התיקון על חשבונו, הוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לתבוע החזר כספי עבור התיקון. בית המשפט עשוי במקרים מסוימים להורות על החזר כספי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים