תשלומים לוועד הבית נועדו לכסות את הוצאות האחזקה של הבניין המשותף וניהולו התקין
התשלומים מתחלקים בין בעלי הדירות ונקבעים לפי היחס שבין שטח רצפת הדירה לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניין (אלא אם כל הדיירים הסכימו על חישוב שייעשה באופן שונה)
בעל דירה אינו יכול לסרב לשלם את תשלומי ועד הבית, כולם או חלקם


תשלומי ועד הבית מיועדים לכסות את ההוצאות הנדרשות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף -

 • הוצאות ותיקונים שוטפים כגון:
  • ניקיון וסיוד של הכניסה, חדר המדרגות, המחסן, המקלט והמתקן לפחי האשפה.
  • אחזקת הגינה.
  • תשלום עבור החשמל בכניסה, בחדר המדרגות, במקלט ובמחסן.
  • הוצאות עבור ההסקה המרכזית (אחזקת המתקן, הזנתו בסולר, תיקונים בצנרת).
  • הפעלה ותיקונים של המעלית.
 • הוצאות חריגות כגון: צביעת הקירות החיצוניים, החלפת תיבות הדואר וכו'.

קביעת תשלומי ועד הבית

 • בהתאם לחוק, כל דירה משלמת בהתאם ליחס שבין שטח רצפת הדירה לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניין.
דוגמה
שטחה של דירה בבית משותף הוא 80 מ"ר. שטח כלל הדירות בבניין הוא 800 מ"ר. שיעור ההשתתפות של בעל הדירה בהוצאות הוא לפי יחס של 80/800, כלומר עשירית (10%).
 • בעלי הדירות בבניין רשאים לקבוע באסיפה כללית כי שיעור ההשתתפות בתשלומי ועד הבית יחושב באופן שונה (למשל לפי מספר החדרים בדירה, או באופן שווה בין כל הדירות ללא קשר לגודלן), בתנאי שכל בעלי הדירות הסכימו לכך (סעיף 62 לחוק קובע כי הטלת תשלומים על דייר בשיעורים שלא פורשו בחוק מחייבים את הסכמתו).
 • לפי חוק המקרקעין אין להטיל על בעל דירה תשלומים מסוג שלא פורש בחוק. לכן, לשם גביית הוצאה שאינה מסוג ההוצאות המפורשות בחוק המקרקעין יש לקבל את הסכמת כל הדיירים.
 • בעל דירה הסבור כי תשלומי ועד הבית שנקבעו על ידי הוועד גבוהים מדי‮, ‬אינו יכול להימנע מתשלום.
 • בעל דירה כזה יכול לנסות לשכנע את שאר בעלי הדירות להקטין את הוצאות האחזקה והשירותים‮ בבניין, אך בעלי הדירות אינם חייבים לנהל את הבית המשותף בתקציב האפשרי הנמוך ביותר.

החובה לשלם

 • כל בעל דירה בבניין חייב לשלם את תשלומי ועד הבית שנקבעו על ידי הוועד, גם אם לא מתגורר איש בדירה.
 • בדירות מושכרות נקבעת חובת התשלום בהסכם בין הבעלים לשוכר, ובדרך כלל התשלומים לצורך האחזקה השוטפת מוטלים על השוכר. גם אם חובת התשלום היא על השוכר, בעלי הדירה הם האחראים לאכיפת החוזה מול השוכר.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

סירוב לשלם

 • הסירוב לשלם תשלומים שנקבעו על ידי הוועד אסור על פי החוק.
 • ועד הבית רשאי לתבוע בעל דירה שמסרב לשלם את תשלומי ועד הבית.
טיפ
מערכת מקוונת לניסוח כתב התביעה והגשתו באופן מקוון דרך אתר משרד המשפטים
 • משרד המשפטים השיק מערכת מקוונת לניסוח כתב תביעה והגשתו ללשכת רישום המקרקעין (בשלב זה ניתן להשתמש במערכת להגשת תביעה בענייני תשלום דמי ועד בית).
 • המערכת יוצרת עבור המשתמש את כתב התביעה בפורמט קבוע על סמך מידע שהוא ממלא, ומאפשרת הגשה מקוונת של כתב התביעה בלחיצת כפתור, כולל חישוב ותשלום של האגרה המדויקת שיש לשלם על מנת לפתוח את התיק, בהתאם לסכום התביעה.
 • המערכת גם מנגישה מידע משפטי שמאפשר למשתמש להחליט אם להגיש את התביעה.
 • ליצירת כתב תביעה דרך המערכת לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים