הקדמה:

"מגמה לעתיד" היא תכנית לימודים תלת שנתית המקנה לצעירים עם מוגבלות הסמכה טכנולוגית מטעם משרד החינוך
במסגרת התכנית התלמידים רוכשים כישורים שישפרו את סיכויהם להשתלב בעתיד בשוק העבודה


פרטים

ארגון מפעיל:
משרד החינוך בשיתוף עם גופים נוספים

תכנית "מגמה לעתיד" מקנה לצעירים עם מוגבלות הסמכה טכנולוגית מטעם משרד החינוך.

 • התכנית כוללת הכרות עם תחומים מקצועיים שונים ויציאה להתנסות מעשית בעבודה.
 • הלימודים מתקיימים לאורך 3 שנים במכללות ובתיכוניים מקצועיים.
 • צוות התכנית מורכב ממחנכ/ת (מורה לחינוך מיוחד), מרפא/ה בעיסוק, מטפל/ת רגשי, מקדמ/ת תעסוקה, מורי מגמה בהתאם להסמכה ויועצת.
 • התכנית כוללת:
  • לימודי ליבה ולימודי מגמה עיוניים.
  • התנסות בתעסוקה וסדנת הכנה לקריירה.
  • קורסים מקצועיים.
  • סיורים במקומות עבודה.
  • הכנה לחיים עצמאיים, כולל הכנה וחיבור לתכניות המשך ושירות צבאי/אזרחי-לאומי משמעותי.
  • מפגשי הורים.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • תלמידי י"ב שיש להם מוגבלות ומתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  • הם מסיימים את לימודיהם במסגרת של החינוך המיוחד (כיתה/בית ספר לחינוך מיוחד) או במסגרת של שילוב בחינוך הרגיל.
  • הם קיבלו לפחות ציון עובר ב-2 או יותר מהמקצועות אנגלית, מתמטיקה, עברית/ערבית (או שהצוות החינוכי קבע כי יש להם יכולת לכך).
  • הם מסוגלים לתפקד באופן עצמאי.
  • הם אינם זכאים לתעודת בגרות מלאה בסוף י"ב.
  • הוכרו להם לפחות 20% נכות כללית או שהם זכאי סל שיקום.
 • בנוסף, על הצעירים לגלות עניין בתחום ההסמכה שמוצע להם, להימצא מתאימים על פי כישוריהם ולעמוד בתנאי הסף של התכנית.

אופן קבלת השירות

 • יש לפנות לרכזי התכנית במכללות או באמצעות אתר התכנית.

עלות השירות

 • התכנית ממומנת עבור הזכאים, מלבד לדמי רישום שנתיים (כ-500-400 ש"ח).