הקדמה:

קטינים הנמצאים במאסר זכאים להיות מוחזקים בבית סוהר ייעודי לקטינים או באגפים מיוחדים בבתי סוהר כלליים
קטין המוחזק במאסר יוחזק בתנאים ההולמים את גילו ואת צרכיו ויינתנו לו שירותי בריאות, חינוך ופנאי


הערת עריכה
(שווה לשקול אם לא כדאי לפצל לשני ערכים "הפרדת אסיר קטין מאסירים בוגרים" ו"תנאי מאסר של קטין".
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 26.03.2015, 14:40 (IST)

הפרדה בין אסירים קטינים לאסירים בגירים

מאסר בבית סוהר לקטינים או באגף נפרד

סעיף 34ב לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) קובע כי קטין יוחזק במאסר בבית סוהר ייעודי לקטינים (כלא אופק) או באגף מופרד לחלוטין בבית סוהר כללי, המיועד לקטינים שאין אליו גישה או קשר ראיה מאגפים אחרים ולאסירים אחרים שאינם קטינים.

מאסר קטין בבית סוהר כללי או באגף שאינו נפרד

 • ניתן להחזיק קטין במאסר בבית סוהר כללי או באגף שאינו ייחודי לקטינים, אם הדבר נועד לצורך הבאת הקטין לדיון בבית משפט, ובתנאי שההחזקה במעצר זה לא תימשך יותר מ-24 שעות.
 • יש להקפיד, ככל הניתן, על כך שההחזקה במאסר תתבצע כך שלא יהיה קשר ישיר בין הקטין לבין מי שאינו קטין (כולל מגע פיזי, קשר ראייה או שמיעה).
 • ניתן להחזיק קטין בבית סוהר או אגף שאינם מופרדים לפרק זמן שלא יעלה על 72 שעות בשני המקרים הבאים:
  • מועד הדיון בבית המשפט מתרחש בשבת, חג או במועד סמוך אליהם.
  • הקטין הוא עצור ולא ניתנה החלטה לגבי מעצרו של הקטין, או שלא הוגש נגדו כתב אישום.
 • ניתן להחזיק קטינה במאסר בבית סוהר שאינו בית סוהר נפרד לקטינים או באגף בבית סוהר כללי שאינו מופרד.

החזקה בתא מאסר לקטינים

ָ* קטין יוחזק בתא מאסר רק עם קטינים אחרים.

 • ניתן להחזיק קטין בן 17 ומעלה בתא מאסר יחד עם אסיר שאינו קטין, רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. לאסיר שאינו קטין מלאו 18 במהלך תקופת מאסרו, וטרם מלאו לו 21 שנים.
  2. טובת הקטין לא תיפגע מהמאסר המשותף.
  3. לקטין ניתנה הזדמנות להביע את עמדתו לגבי המאסר המשותף.
 • ניתן להחזיק קטינה במאסר יחד עם עצורה או אסירה שאינה קטינה, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. הקטינה הסכימה לחלוק את תא המאסר יחד עם אסירה שאינה קטינה.
  2. מנהל בית הסוהר סבור כי מתקיימים כל התנאים הבאים:
   • טובת הקטינה דורשת שלא תוחזק בתא לבד.
   • טובת הקטינה דורשת שתוחזק עם מי שאינה קטינה, או שאין אפשרות שתוחזק בתא עם קטינה אחרת.
   • אין בכך סיכון לשלומה הנפשי או הגופני של הקטינה.
  3. בית המשפט אישר זאת תוך 24 שעות מתחילת ההחזקה.

תנאים פיזיים במאסר

 • קטין המוחזק במאסר יוחזק בתנאים ההולמים את גילו ואת צרכיו ויינתנו לו שירותי חינוך ופנאי.
 • קטין המוחזק במאסר זכאי לשירותי רפואה, פסיכיאטריה ובריאות הנפש, לפי הצורך.
 • קטין המוחזק במאסר זכאי למזון המתאים בכמותו, באיכותו ובתדירותו, לצרכיו של קטין.

ראיון תקופתי עם עובד סוציאלי

 • קטין המוחזק במאסר זכאי לראיון עם עובד סוציאלי לצורך היכרות עמו ובחינת צרכיו במאסר, סמוך לאחר כניסתו לבית הסוהר ומזמן לזמן, לפי הצורך.

תכניות חינוך ותכניות פנאי

 • קטין המוחזק במאסר זכאי להיות משולב בתכניות חינוך ובתכניות פנאי המותאמות לצרכיו הטיפוליים, נתוניו, כישוריו ויכולותיו, ולמידת שיתוף הפעולה מצדו.
 • תכניות אלה יותאמו לקטין בהתבסס על חוות הדעת המקצועיות בעניינו ובכפוף למגבלות בית המעצר או בית הסוהר.
 • קטין במאסר שישתתף בתכנית חינוכית, לא יהיה חייב בעבודה.
 • תכניות פנאי לקטינים יכללו פעילויות ספורט שונות בבית הסוהר או באגף שמוחזקים בו קטינים במאסר או במעצר.
 • מפקד בית הסוהר או סגנו רשאים להחליט כי קטין לא ישולב בתכנית חינוכית, בתכנית פנאי או בעבודה, אם קיים חשש לאחד מאלה:
  • שלומו של אדם.
  • ביטחון בית הסוהר.
  • בריאות הקטין, ביטחונו ושלומו.
 • לקטין יש זכות להביע את דעתו בטרם תתקבל החלטה כי הוא לא ישולב בתכניות החינוך והפנאי.
 • אם התקבלה החלטה שלא לשלב את הקטין בתכניות החינוך והפנאי, יש לבנות לקטין תכנית אישית המותאמת למגבלות.

מי זכאי?

 • קטינים וקטינות בגילאים 18-14 שנים, שבית המשפט קבע כי ביצעו את העבירה והטיל עליהם עונש מאסר.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות