המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מפעיל מרכזי תמיכה למי שמעסיקים או מעוניינים להעסיק אנשים עם מוגבלות
מטרתם של מרכזי התמיכה לסייע למעסיקים לאתר, להעסיק ולשמר עובדים עם מוגבלות באופן מיטבי לארגון ולעובד
השירות ניתן ללא תשלום

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מפעיל מרכזי תמיכה למעסיקים המעוניינים להעסיק או המעסיקים בפועל אנשים עם מוגבלות.

 • מטרתם של מרכזי התמיכה לסייע למעסיקים לאתר, להעסיק ולשמר עובדים עם מוגבלות באופן מיטבי לארגון ולעובד.
 • השירות ניתן ללא תשלום.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

הנושאים בהם ניתן לקבל ליווי וסיוע

 • קבלת מידע כללי על העסקת עובדים עם מוגבלות: יתרונות עבור העסק, מחויבות המעסיק, השירותים הניתנים על ידי המרכז ובאמצעות הממשקים שלו עם גורמים נוספים, כלים רלוונטיים שהמדינה מפעילה.
 • מיפוי צורכי העסק ומאפייני סביבת העבודה ובניית תוכנית מותאמת לעסק להעסקת עובדים עם מוגבלות.
 • הפצת משרות, איתור וסינון מועמדים עם מוגבלות.
 • ליווי המעסיק בקליטת עובדים עם מוגבלות.
 • ליווי ועזרה בעמידה בייעדי הייצוג ההולם של עובדים עם מוגבלויות במקומות העבודה, שאינם מהווים חלק מהמגזר הציבורי ובמקומות העבודה המהווים חלק מהשירות הציבורי.
 • סוגיות בהעסקה, בשימור, בקידום ובסיום העסקת עובדים עם מוגבלות.
 • התאמת נוהלי הארגון, בנייה ויישום של תהליכים פנים-ארגוניים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות.
 • הדרכת בעלי תפקידים בארגון.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

 • השירות ניתן ללא תשלום.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים