הקדמה:

מי שמעסיק 100 עובדים ומעלה מחויב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות בארגון
כל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים וכל משרד ממשלתי ויחידת סמך (ללא התניה במספר העובדים) חייבים למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות קובע כי מי שמעסיק 100 עובדים ומעלה, חייב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודה.

שימו לב

תפקידי האחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות

 • לבחון את עמידת הארגון ביעד שנקבע להעסקת עובדים עם מוגבלות.
 • ללוות את כל היחידות בארגון למימוש היעד בהתאם לנוהל שייקבע.
 • לעמוד בקשר עם מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות, לשם התעדכנות מקצועית והתייעצות.
 • להתעדכן בכלים ובשירותים המוצעים וליישם את אלה הרלוונטיים לארגון.
 • להוביל את תהליך הפקת הלקחים והלמידה של הארגון.
 • להוות גורם מייעץ פנים-ארגוני לכל היחידות הרלוונטיות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות.
 • להיות כתובת לפניות של עובדים עם מוגבלות בארגון.
 • לתעד את הפעולות שהארגון נוקט לצורך עמידה בדרישות צו ההרחבה.
 • לוודא כי מידע סודי אודות מועמד/עובד עם מוגבלות ייחשף רק בפני הגורמים הרלוונטיים בארגון.

מי יכול לשמש בתפקיד אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות?

 • צו ההרחבה אינו מגדיר מי הגורם בארגון שיש למנותו לתפקיד זה, לכן האחראי יכול להיות עובד ייעודי לנושא זה, או עובד אחר מבין העובדים הממלא תפקיד נוסף.
 • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מציע שהעובד יהיה מתחום משאבי אנוש.
 • אין דרישה שהאחראי יעבור הכשרה מיוחדת לצורך תפקידו, אך אותו אדם יכול לפנות אל מרכז התמיכה למעסיקים, שמפעיל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, כדי לקבל ייעוץ, הדרכה וליווי המתאימים לעסק.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים