הקדמה:

מי שמעסיק 100 עובדים ומעלה מחויב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות בארגון


צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות קובע כי מי שמעסיק 100 עובדים ומעלה, חייב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודה.

תפקידי האחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות

 • לבחון את עמידת הארגון ביעד שנקבע להעסקת עובדים עם מוגבלות.
 • ללוות את כל היחידות בארגון למימוש היעד בהתאם לנוהל שייקבע.
 • לעמוד בקשר עם מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות, לשם התעדכנות מקצועית והתייעצות.
 • להתעדכן בכלים ובשירותים המוצעים וליישם את אלה הרלוונטיים לארגון.
 • להוביל את תהליך הפקת הלקחים והלמידה של הארגון.
 • להוות גורם מייעץ פנים-ארגוני לכל היחידות הרלוונטיות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות.
 • להיות כתובת לפניות של עובדים עם מוגבלות בארגון.
 • לתעד את הפעולות שהארגון נוקט לצורך עמידה בדרישות צו ההרחבה.
 • לוודא כי מידע סודי אודות מועמד/עובד עם מוגבלות ייחשף אך ורק רק בפני הגורמים הרלוונטיים בארגון.

מי יכול לשמש בתפקיד אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות?

 • צו ההרחבה אינו מגדיר מי הגורם בארגון שיש למנותו לתפקיד זה, לכן האחראי יכול להיות עובד ייעודי לנושא זה, או עובד אחר מבין העובדים הממלא תפקיד נוסף.
 • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מציע שהעובד יהיה מתחום משאבי אנוש.
 • אין דרישה שהאחראי יעבור הכשרה מיוחדת לצורך תפקידו, אך אותו אדם יכול לפנות אל מרכז התמיכה למעסיקים, שמפעיל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, על מנת לקבל ייעוץ, הדרכה וליווי המתאימים לעסק.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים