תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), תשנ"ח-1998 מסדירות את אופן הגשת תביעות לקבלת גמלאות מהביטוח הלאומי ותביעות לקביעת דרגת נכות מעבודה.

פרטים

שם החוק:‏תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), תשנ"ח-1998
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.