הקדמה:

אדם שאינו דובר עברית ועניינו נדון בפני הוועדה הפסיכיאטרית, זכאי לתרגום מטעם המדינה
התרגום חייב להיות מסופק במימון המדינה
אם אחד מחברי הוועדה דובר את שפתו של המטופל, הוא רשאי לשמש כמתורגמן בהליך
אין להטיל את מלאכת התרגום על עורך דינו של המטופל


מטופל, שאינו דובר עברית, ושעניינו נדון בוועדה הפסיכיאטרית, זכאי כי הדיון בעניינו יתורגם לשפה שאותה הוא דובר.

  • התרגום יכול להתבצע ע"י אחד מחברי הוועדה או ע"י איש צוות מבית החולים שאינו קשור לטיפול במטופל.
  • אם לא ניתן לתרגם את הדיון באמצעות חבר ועדה או איש צוות של בית החולים, זכאי המטופל לתרגום ע"י מתורגמן מקצועי על חשבון משרד הבריאות.

מי זכאי?

  • מטופל, שאינו דובר עברית ושעניינו נדון בוועדה הפסיכיאטרית.

תהליך מימוש הזכות

  • כאשר המטופל אינו דובר עברית, הוועדה הפסיכיאטרית אחראית לדאוג לכך כי אחד מחבריה יתרגם עבור המטופל את כל הנאמר בדיון בעניינו.
  • לשם כך עליה לוודא כי אחד מחברי הוועדה המשובצים לדיון בעניינו של המטופל דובר את השפה של המטופל.
  • אין מניעה שהתרגום ייעשה ע"י איש צוות של בית החולים, בתנאי שהוא אינו קשור למחלקה של המטופל.
  • אם הדבר אינו מתאפשר מסיבה כלשהי (כאשר מדובר בשפה לא שגרתית או לא ניתן לשבץ לוועדה חבר שדובר את שפתו של המטופל או אין איש צוות בבית החולים המדבר את שפתו של המטופל), הוועדה תדאג לזמן מתורגמן מקצועי מטעמה ועל חשבון משרד הבריאות.

חשוב לדעת

  • אין להטיל את מלאכת התרגום על עורך דינו של המטופל. עורך הדין צריך להתמקד בייצוג ולא בתרגום.

פסקי דין

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל