עולים (נשים בנות 60-55 וגברים בני 65-60) עשוים להיות זכאים לסיוע כלכלי במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת סל הקליטה)
הסיוע ניתן לעולים שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה ואינם מקבלים קצבת זקנה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי מספר הנפשות במשפחה


משרד העלייה והקליטה מעניק סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים לעולים בגילי 'טרום פנסיה' (נשים בנות 60-55 וגברים בני 65-60).

טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולים בשנת העלייה הראשונה, שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. אם מדובר באישה, היא בגיל 60-55.
  2. אם מדובר בגבר, הוא בגיל 65-60.
  3. הם ובני זוגם (אם ישנם) לא עובדים ולא לומדים בקורס.
  4. הם לא קיבלו סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  5. אין בבעלות בני הזוג רכב, מלבד למקרים של זכאות לקצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • לפירוט סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הוא חד-פעמי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים