עובדי שמירה ואבטחה זכאים לתשלום שכר מלא בגין השתתפות במטווחים, השתלמויות וקורסי רענון ירי
העובדים זכאים גם להחזר הוצאות נסיעה לצורך ההשתתפות


המעסיק מחויב לשלם לעובדי שמירה ואבטחה שכר רגיל והוצאות נסיעה עבור השתתפותם בהשתלמויות הבאות:

  1. מטווחי ירי
  2. קורס רענון ירי
  3. השתלמויות מקצועיות בענף השמירה
  • מעסיק חייב לשלם גם במקרה שהשתלמויות אלה נעשו (על פי הנחייתו) לפני תחילת העבודה.
  • הסכום המינימלי לתשלום עבור השתתפות עובד במטווח הוא שכר עבודה של שעה אחת (במקרים שבהם ההשתתפות אורכת זמן קצר) בתוספת הוצאות נסיעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק, במקרה שהמעסיק לא שילם לעובד בגין הנ"ל, יש לפנות אל המעסיק ולדרוש את התשלום.

חשוב לדעת

  • עובד זכאי לתבוע מעסיק שלא שילם לו בעבור השתתפותו בהשתלמויות המוזכרות מעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים