זכויות ניצולי שואה

המידע מוגש כחלק מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה
הדף מאושר ע"י הרשות לזכויות לניצולי השואה

פורטל המידע הלאומי לזכויות ניצולי השואה בישראל, מהווה שער כניסה לכל הקשור בזכויות ובשירותים להם זכאים ניצולי השואה ובני משפחותיהם והדרכים למימושן.


אתר המידע הלאומי לזכויות ניצולי שואה, מייסודם של השולחן העגול לזכויות ניצולי השואה, הרשות לזכויות ניצולי השואה וכל-זכות. ברוכים הבאים לאתר המידע הלאומי לזכויות ניצולי השואה בישראל, מייסודם של השולחן העגול לזכויות ניצולי השואה, הרשות לזכויות ניצולי השואה וכל-זכות.

האתר מגיש לראשונה את כל המידע אודות זכויות ושירותים להם זכאים ניצולי שואה, לציבור ניצולי השואה, בני משפחותיהם, באי כוחם, מתנדבים, נציגי מרכז המידע הלאומי וכלל הציבור. זאת, על מנת להגדיל את מספר ניצולי השואה אשר יממשו זכויות ושירותים מתוקף החוקים והנהלים הקיימים, ומתוך השירותים הרבים המוצעים על ידי גורמים שונים לניצולי שואה בישראל.

האתר מוגש ע"י המיזם המשותף לזכויות ניצולי השואה. קראו עוד על המיזם והשותפים בו...

גורמי סיוע

מיצוי זכויות

סיוע משפטי

תמיכה וסיוע

כללי

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים