במקרה של הפרת זכויות בתחום העבודה ניתן לפנות בתלונה אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
את התלונה ניתן להגיש באמצעות טופס פנייה מקוון
בנוסף, ניתן להגיש תלונה באמצעות המוקד הטלפוני, בדואר, בפקס ובדוא"ל (מידע בהמשך הדף)
למידע נוסף ראו הגשת תלונה על מעסיקים בשל הפרת חוקי עבודה באתר משרד העבודה

במקרה של הפרת זכויות בתחום דיני העבודה ניתן להגיש תלונה אל היחידה לאכיפת חוקי העבודה.

שימו לב
ניתן להגיש תלונה באופן אנונימי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • ממונה מטעם משרד העבודה, הסבור כי הוראה מהוראות חוקי המגן בעבודה הופרה על ידי המעסיק יתרה התראה מנהלית במעסיק, לפיה עליו לחדול מביצוע ההפרה או לחלופין יודיע לו על הכוונה להטיל עליו קנס.
  • לטבלה המפרטת את סכומי העיצומים הכספיים (הקנסות) שניתן להטיל עקב הפרה של הוראות החוק, ראו באתר משרד העבודה.
  • לאחר קבלת ההודעה, יוכל המעסיק לממש את זכאותו לטיעון אל מול הממונה ולשכנעו מדוע אין להטיל עליו את הקנס.
שימו לב
  • בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הוארכו המועדים להגשת טיעונים בתגובה על התראה מנהלית או הודעה על כוונת חיוב לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. אם המועד האחרון להגשת הטיעון חל בתקופה שבין ה- 07.10.2023 ועד ה- 07.01.2024, הוארך המועד המקורי האחרון ב- 3 חודשים.
  • הנחיה זאת חלה רק על הגשת טיעונים בפני ממוני עיצומים כספיים ואינה חלה לגבי מועד הגשת ערר בפני ועדת ערר לעיצומים כספיים . למידע רשמי לחצו כאן.

ערעור

  • אם לאחר השימוע החליט הממונה להותיר את הקנס על כנו, יוכל המעסיק להגיש ערר בפני ועדת ערר.
  • על החלטתה של ועדת הערר יוכל המעסיק לפנות בערעור לבית הדין האזורי לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים