אסור למעסיק לדרוש מידע על הפרופיל הצבאי של עובד או או מועמד לעבודה
אסור להפלות עובד בשל הפרופיל הצבאי שלו
במקרה שמעסיק עבר על האיסור, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 2א' לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה


אסור למעסיק לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה למסור מידע על הפרופיל הצבאי שלו.

 • אם הגיע הפרופיל הצבאי של העובד או המועד לעבודה לידי המעסיק, אסור לו לעשות בו שימוש בכל אחד מאלה:
  1. קבלה לעבודה;
  2. תנאי עבודה;
  3. קידום בעבודה;
  4. הכשרה או השתלמות מקצועית;
  5. פיטורים או פיצויי פיטורים;
  6. הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

מי זכאי?

 • האיסור חל על כל מעסיק.
 • הזכות לא להיות מופלה ולא להידרש למסור את הפרופיל הצבאי נתונה לכל עובד ולכל אדם מועמד לעבודה.
 • האיסור אינו חל על השב"כ ועל המוסד, אשר רשאים לדרוש פרופיל צבאי ולהשתמש בו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שהזכות הופרה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים