אסור להוציא לחופשה ללא תשלום עובדים במהלך שירות מילואים של בן הזוג או ההורה השני של ילד משותף
בנסיבות חריגות יינתן אישור משרד הביטחון לחופשה ללא תשלום
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

תקציר

אסור להוציא לחופשה ללא תשלום עובדים במהלך שירות מילואים (וכן 14 יום לאחר סיום המילואים) של בן הזוג או ההורה השני של ילד משותף.

שימו לב
זו הוראה זמנית, שאם לא תוארך - היא תפקע בסוף שנת 2025

מי זכאי?

 • העובד עונה על 2 התנאים הבאים:
  1. העובד הוא אחד מאלה:
   • בן זוג של חייל שנמצא במילואים או נקרא למילואים או צפוי לשרת במילואים;
   • הוא הורה משותף (כולל בעקבות גירושין או הסכם להורות משותפת וכולל הורה אומנה) עם משרת המילואים כאשר לפחות אחד מילדיהם לא עבר את גיל 14, ואם הוא בעל צרכים מיוחדים, הוא לא עבר את גיל 21.
  2. המילואים הם בנסיבות חירום, או שמשכם לפחות 21 יום.

תהליך מימוש הזכות

 • את ההודעה על המילואים, על העובד למסור למעסיק תוך לא יותר משלושה ימים מרגע שהודיעו לו על הרצון להוציאו לחופשה.
 • אם המעסיק בכל זאת הוציא את העובד לחל"ת, ניתן להגיש נגד המעסיק תביעה להחזרת העובד לעבודה.
 • בנוסף ניתן להגיש נגד המעסיק תביעת פיצויים.
  • את התביעה יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה. למידע על אופן הגשת תביעה לחצו כאן.
  • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת התביעה.
טיפ
עובדים מעוטי הכנסה שפוטרו שלא כדין יכולים לבקש ייעוץ וייצוג משפטי חינם ממשרד המשפטים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים