האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומים אזרחיים שונים, ביניהם תחום דיני העבודה ונושאים נוספים הקשורים לתעסוקה
הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום (למעט תשלום אגרה), לזכאים על-פי הכנסותיהם בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף על הסיוע בתחום משפט העבודה, ראו באתר משרד המשפטים


האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים לאוכלוסיות המתקשות להתמודד עם המערכת המשפטית, ואשר זכאיות לסיוע על-פי הוראות הדין.

 • הסיוע ניתן, בין היתר, בנושאי תעסוקה ובתחום דיני העבודה שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, כגון:

יחסי עובד מעסיק

 • פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת לפיטורים.
 • פיצויי הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים.
 • התפטרות שדינה פיטורים.
 • פיטורים שלא כדין (פיטורי אישה בהיריון, בחופשת לידה או סמוך לאחר חופשת הלידה, פיטורים במהלך מילואים, פיטורי חושף שחיתויות, פיטורים בלא קיום הליך שימוע ועוד).
 • פרשנות חוזה עבודה והסכם קיבוצי או הפרתם.
 • הגדרת יחסי עובד מעסיק.

זכויות עובדים

נושאים נוספים

 • הטרדה מינית בעבודה.
 • אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה.
 • מיקור חוץ (העסקה באמצעות חברות כוח אדם או נותני שירותים).
 • זכויות עובדים זרים.
 • הגבלת חופש העיסוק, סודיות ושמירה על זכויות יוצרים במקום העבודה.
 • ניטור מידע במקום העבודה.
 • ענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם על-פי חוק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים