מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית אינו רשאי להפסיק תשלום מלגה לסטודנטים לתואר מתקדם בשל היעדרותם בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה
המוסד רשאי לעכב תשלום מלגה לסטודנטים לתואר שני או שלישי בשל היעדרותם בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה לתקופה שלא תעלה על 15 שבועות
לסטודנטים תהיה זכאות להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת ההיעדרות
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


  • מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית אינו רשאי לבטל מלגת מחקר לסטודנטים לתואר מתקדם בשל היעדרותם בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה.
  • מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית רשאי לעכב תשלום מלגת מחקר לסטודנטים לתואר שני או שלישי בתקופת היעדרותם בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה לתקופה שלא תעלה על 15 שבועות.
  • לסטודנטים תהיה זכאות להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת ההיעדרות.

מי זכאי?

  • סטודנטים שעומדים בשני התנאים הבאים:
  1. לומדים לתואר שני או שלישי באחד מהמוסדות הבאים:
  2. נעדרו מלימודים בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור מתאים לגבי יום קבלת הילד וההפיכה להורים במשפחת אומנה.

חשוב לדעת

  • תשלום המלגה בתקופת ההארכה הינו באחריות המוסד הלימודי.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות