תלמידים במוסדות חינוך זכאים להגנה מפני אלימות המופעלת כלפיהם בשל מינם, מיניותם ונטייתם המינית הן מצד תלמידים אחרים והן מצד אנשי הצוות החינוכי
הצוות החינוכי יכול להשעות תלמיד פוגע באופן זמני או לצמיתות, ובמקרים חמורים חלה חובה לדווח למשטרה או לרשויות הרווחה
עבירות מין מצד עובדי הוראה מחייבות דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה

תקציר

מערכת החינוך פועלת תחת ההנחה כי אלימות - ובכלל זה אלימות על רקע מיני - היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות. מניעת אלימות וצמצומה הן חלק מהדרכים לייצר סביבה לימודית טובה ובטוחה יותר עבור התלמידים.

מי זכאי?

 • תלמידים במוסדות החינוך מגיל הגן ועד החינוך העל-יסודי.

אלימות של תלמידים נגד תלמידים

אלימות מינית המחייבת טיפול בתוך המסגרת החינוכית בלבד

 • אלימות מילולית בעלת גוון מיני, לרבות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לתלמיד בנוגע למינו, מיניותו ונטייתו המינית, מטופלת בתוך המוסד החינוכי.
 • הטיפול במקרים כאלה כולל:
  • פעולות חובה: עצירת האירוע, קיום שיחות בירור עם התלמידים המעורבים בנפרד ותוך שמירה על פרטיות, יידוע מחנך הכיתה והמנהל, יידוע ההורים של הפוגע והנפגע ושיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי: ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות, השארת התלמיד הפוגע בכיתה בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר (בבית ספר יסודי), העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע, השעיית התלמיד הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי) ודיווח למפקח.

אלימות מינית המחייבת טיפול במסגרת החינוכית בתוספת דיווח לפיקוח

 • קיימים אירועי אלימות מינית בבית הספר שהטיפול בהם מחייב טיפול בתוך המסגרת החינוכית, ובנוסף דיווח לפיקוח על בית הספר, כגון: הצקות ומעשי בריונות, חרם, הפצת שמועות בנוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית של התלמיד, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר התלמיד הראה כי אינו מעוניין בהצעה.
 • הטיפול במקרי אלימות אלה כולל:
  • פעולות חובה: הפסקת הפגיעה, שיחות עם התלמידים המעורבים, יידוע הורי התלמידים המעורבים, דיווח למפקח על בית הספר והמפקח על הייעוץ.
  • פעולות לשיקול דעת הצוות: דיווח לעובד סוציאלי או הגשת תלונה למשטרה, השעיית התלמיד הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי), הרחקת התלמיד הפוגע לצמיתות.

אירועי אלימות המחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה

 • ישנם אירועים אלימים בבית הספר שמחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה, כגון סחיטה על רקע מיני ופרסום תצלום, סרט או הקלטה של תלמיד, שיש בהם עירום ו/או יחסי מין (שנעשו בהסכמה או שלא בהסכמה).
 • הטיפול במקרי אלימות אלה כולל: דיווח למשטרה או לעובד סוציאלי לחוק הנוער, יידוע ההורים בכתב, ליווי התלמיד הנפגע ותמיכה בו באמצעות אנשי המקצוע בבית הספר, השעיית התלמיד הפוגע באופן זמני או קבוע.

אלימות עובדי הוראה כלפי תלמידים

 • אלימות מינית, ובכלל זה אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום ומעשה מגונה, מחייבת דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה.
 • מלבד הדיווח, הטיפול במצבים כאלה יכלול הפרדה בין עובד ההוראה לתלמיד (כאשר אין להעביר את התלמיד הנפגע לכיתה אחרת או למוסד חינוכי אחר כדי ליצור הפרדה), שמירה על סודיות, יידוע ההורים, יידוע של מנהל המחוז, מנהל אגף החינוך ברשות העירונית ומשרד החינוך.

חינוך למניעת אלימות מינית

 • בהתאם לחוזר מנכ"ל תשעא/4(ב), במסגרת התוכנית "כישורי חיים" יועברו לתלמידים שיעורים העוסקים, בין היתר, במניעת התעללות ופגיעה מינית.

חשוב לדעת

 • מערכת החינוך מתייחסת בנפרד ובחומרה לאלימות מקוונת המופנית כלפי תלמידים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים