הקדמה:

חיילי מילואים בשירות מילואים פעיל מנועים מלהשתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות


חיילים הנמצאים בשירות מילואים פעיל (שמ"פ) לא ישתתפו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים