בערך זה מפורטים חוקים, תקנות ונהלים בנושא חינוך.

ראו גם

כללי

זכויות תלמידים ואיסור הפליה

רישום ומעבר בין מוסדות לימוד

הסעות

תשלומי הורים

ספרי לימוד

בריאות