חינוך/חקיקה ונהלים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


בערך זה מפורטים חוקים, תקנות ונהלים בנושא חינוך.

כללי

זכויות תלמידים ואיסור הפליה

רישום ומעבר בין מוסדות לימוד

הסעות

תשלומי הורים

ספרי לימוד

בריאות