רוצים להשפיע על תכנית הלימודים בבית הספר של הילדים? הנה מה שצריך לדעת

להורים לילדים במערכת החינוך, קיימת היום אפשרות להשפיע על היבטים שונים של הנעשה בבית הספר. כאן תוכלו לקבל מידע על ועד ההורים וסמכויותיו, על הזכות לקבל את תכנית הלימודים וכן על האפשרויות להשפיע עליה. שימו לב: היחסים בין ההורים לצוות המוסד החינוכי בהקשר ישיר לילדיהם מתוארים בפורטל הקשר עם בית הספר.

בשנים האחרונות נפתחו עוד אפשרויות בפני ההורים כולל יכולת להחליט על השאלת ספרי לימוד וכו'. נשמח למידע נוסף בתחום זה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים