הקדמה:

יש להופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי במסגרת תהליך בירור בקשה לקבלת קצבה בעקבות נכות מהמוסד לביטוח לאומי
ההופעה בפני הוועדה הרפואית חיונית לצורך קביעת אחוזי הנכות שלפיהם יחושב גובה הקצבה
ניתן להופיע עם מלווה בפני הוועדה
ניתן לקבל החזר על הוצאות שנגרמו בעקבות הצורך להתייצב בפני הוועדה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במסגרת תהליך בירור בקשה לקבלת קצבה בעקבות נכות, יש להופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי הנכות.

זימון לוועדה

 • לאחר הגשת טופס תביעה לקבלת אחת מהגמלאות המפורטות לעיל, המוסד לביטוח לאומי שולח זימון לוועדה הרפואית.
 • הוועדות הרפואיות ממוקמות במרבית סניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ (למעט בסניפי משנה, כגון: בית שמש, הרצליה, חולון, מודיעין).
 • לא ניתן לשנות את המיקום של הוועדה הרפואית, אלא במקרה של שינוי כתובת מגורים.
 • ניתן לבקש לשנות (להקדים או לאחר) את מועד הוועדה הרפואית. יש לשלוח מכתב פניה לוועדה הרפואית עד 4 ימים לפני מועד הדיון.
הערת עריכה
לשקול להכניס מכתב לדוגמה (ריק).
הערה מאת עידו מירז (שיחה) 15.09.2014, 17:05 (IDT)

הרכב הוועדה

 • כל ועדה רפואית מורכבת מרופא מומחה אחד או שניים וממזכיר הוועדה.

מלווה בוועדה

החזר הוצאות

דרכי יצירת קשר עם הוועדה

 • ניתן ליצור קשר עם הוועדות באחת משתי הדרכים הבאות:
  1. באמצעות מס' הפקס המופיע על הזימון לוועדה שנשלח לבית מגיש התביעה.
  2. באמצעות המוקד הכללי של המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050 .

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
הערות של עידו/שרון: האם יש חוק או תקנה המסדירים את הוועדות ואת אופן פעולתן?. האם יש חוזר מנכ"ל או נוהל פנימי המסדיר את הוועדות ואת אופן פעולתן?
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 21.12.2014, 10:49 (IST)

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.