אסור למעסיק לפטר עובד בשל השתתפותו בשביתה
אם מעסיק פיטר עובד בשל השתתפותו בשביתה, עשוי בית הדין לעבודה להורות על החזרת העובד לעבודתו
אסור לפטר עובד בגין חברותו או פעילותו בארגון עובדים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עס"ק 1008/00
תאריך:23.07.2000
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • נהגים העובדים בחברת הסעות ביקשו להתאגד באמצעות הסתדרות העובדים כדי לנהל משא ומתן עם חברת ההסעות (המעסיקה) לקראת כריתתו של הסכם עבודה קיבוצי בין הצדדים.
 • החברה התנגדה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות, ובין הצדדים פרץ סכסוך, והוכרזה שביתה.
 • בתגובה לשביתה פיטרה המעסיקה 33 נהגים, כולם עובדים שנטלו חלק בשביתה.
 • ההסתדרות פנתה לבית-הדין האזורי בתל-אביב בבקשה לבטל את פיטורי העובדים בטענה שנעשו בשל הצטרפותם לארגון עובדים ותוך הפרת זכותם להתאגד.
 • בית הדין האזורי קבע, כי פיטוריהם של 33 הנהגים בטלים, וכי המעסיקה אינה רשאית לפגוע בעובדיה על רקע רצונם להתארגן.
 • החברה המעסיקה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

 • זכות ההתאגדות של עובדים היא זכות חוקתית השואבת את כוחה גם מעקרון השוויון וכוללת בחובה גם את זכותו של ארגון העובדים לנהל משא ומתן קיבוצי עם המעסיק.
 • זכות השביתה נגזרת מערך כבוד האדם ופגיעה בזכות זו מונעת מארגון העובדים את הכלי העיקרי המאפשר לו להפעיל לחץ על המעסיק.
 • בסעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957 העניקה הכנסת לעובד הגנה מפני פיטורים עקב השתתפותו בשביתה. הסעיף קובע כי השתתפותו של עובד בשביתה לא תיחשב כהפרת חובה אישית ומכאן שחוזה העבודה מושעה בזמן שביתה.
 • בנוסף, התנכלות לעובדים, כולל פיטורים בשל שימוש בזכות ההתארגנות או השתתפות בשביתה, נאסרה באמנות ארגון העבודה הבינלאומי וכן באמנות האו"ם. מדינת ישראל, כחברה בארגון העבודה הבינלאומי באו"ם וכן מכוח אשרור חלק מהאמנות הנ"ל, קיבלה על עצמה את העקרונות שהותוו בהן.
 • מן האמור לעיל עולה כי פיטורי עובדים בשל רצונם להתארגן ולהשתתף בשביתה מהווים הפרה של זכותם החוקתית
 • כדי להכריע מהו הסעד הראוי להפרת זכויות העובדים להתארגן ולשבות, יש לשקול שיקולים חוקתיים רבי ערך: מצד אחד - חופש הביטוי של העובדים להביע את מחאתם ועמדתם בעת השביתה, זכות הקניין של העובדים במקום העבודה ומצבם האישי של העובדים; ומנגד - השפעת חזרתם של העובדים לעבודה סדירה על מרקם יחסי העבודה במפעל, הפררוגטיבה הניהולית וסוגיית תום-לבם של הצדדים.
 • בית הדין דן בשיקולים אלה והגיע למסקנה כי במקרה זה צדק בית-הדין האזורי כאשר אכף את יחסי העבודה בין הצדדים, והורה למעסיקה להחזיר את הנהגים המפוטרים לעבודתם הרגילה טרם פרוץ הסכסוך, וזאת למרות שבדרך כלל הסעד המקובל הוא פיצויים.

משמעות

 • אסור למעסיק לפטר עובד בשל השתתפותו בשביתה.
 • זכות התאגדות של עובדים היא זכות חוקתית וכוללת גם את זכותו של ארגון העובדים לנהל משא ומתן קיבוצי עם המעסיק

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.