הקדמה:

אסיר אזרחי הוא אסיר שנשלח לבית הסוהר מסיבה שאינה ביצוע עבירה פלילית
אסירים אזרחיים מוחזקים באגף נפרד וזכאים לזכויות שונות מאלה של אסירים אחרים


אסיר אזרחי הינו אסיר המבצע עונש מאסר שלא בעקבות הרשעתו בביצוע עבירה פלילית.

הגדרת אסיר אזרחי

 • אסיר אזרחי הוא מי שעונה על אחת ההגדרות הבאות:
 • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו לציית לצו של בית משפט, בית דין או ועדת חקירה ממשלתית.
 • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו התנהגות ראויה בבית משפט, בבית דין או בוועדת חקירה ממשלתית.
 • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו לשלם מזונות.
 • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו לתת גט או לתת חליצה.

כליאת אסירים אזרחיים

 • אסירים אזרחיים מוחזקים בדרך כלל באגף נפרד מאסירים פליליים או אסירים ביטחוניים:
 • אסירים אזרחיים נקיים מסמים נקלטים בבית סוהר מעשיהו.
 • אסירים אזרחיים שאינם נקיים מסמים נקלטים בבית סוהר צלמון.
 • אסירים אזרחיים שומרי מצוות נקלטים באגפים לשומרי מצוות.
 • במקרים, שבהם מטעמי ביטחון או מודיעין לא ניתן להחזיק אסיר אזרחי באגף נפרד, הוא מוחזק באגף ההולם את נתוניו, סיווג מסוכנותו, תקופת מאסרו ובהתאם לחוות הדעת המקצועיות בעניינו.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.