אסיר אזרחי זכאי לקבל מבקרים בבית הסוהר בתדירות של אחת לשבוע
בנסיבות מסוימות עשוי האסיר לזכות בביקורים נוספים באישור הגורמים הרלוונטיים בבית הסוהר
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש


כדי לאפשר לאסיר לשמור על קשר עם בני משפחתו וידידיו מאפשר שב"ס לאסירים לקבל מבקרים בבית הסוהר.

מי זכאי?

 • אסיר אזרחי, שסיים לרצות 3 חודשים ממאסרו, יוכל לקבל מבקרים בבית הסוהר.

תהליך מימוש הזכות

 • אם יש צורך לאתר היכן האסיר נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי בוחרים את המוקד לאיתור אסירים.

תיאום הביקור

 • יש להתקשר למרכז המבקרים בבית המעצר או בבית הסוהר שבו מוחזק האסיר, ולבקש לתאם ביקור - לרשימת בתי הסוהר והטלפונים.
 • אם המבקר מעוניין להעביר לאסיר חפצים אישיים, רצוי שיברר מראש אם ניתן לעשות זאת.
 • ההמתנה לאישור בקשת ביקור עשויה להמשך מספר ימים.

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (תעודת זהות, רישיון נהיגה וכו').
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו ובכליו חיפוש.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.
 • הכנסת חפצים אישיים:
  • ככלל, בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה והעלות היא כ-5 שקלים.
  • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לאסיר, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
  • למרות זאת, מותר לקרובי משפחתו של אסיר אזרחי, אשר באים לבקר אותו, להכניס לבית הסוהר כרטיסי חיוג של עד 30 שיחות סה"כ לצורך טיפול בביצוע תשלומיו לשם הסדרת שחרורו מהמאסר. למידע נוסף ראו חיוג טלפוני של אסיר אזרחי לצורך הסדרת החוב.

תדירות הביקורים

 • אסיר אזרחי זכאי לביקורים בתדירות של אחת לשבוע.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי חוץ אך אינם תושבי הרשות הפסלטינית.
  2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לאסיר.
 • מנהל אגף בבית הסוהר רשאי לאשר ביקור נוסף בחודש ומפקד בית הסוהר לאשר שני מפגשים נוספים בחודש (סה"כ תוספת של שלושה מפגשים בחודש) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האסיר הצטיין בעבודה, בלימודים או בתפקוד באגף.
  • עובד סוציאלי או רב המליץ על ביקורים נוספים, לאור נסיבות משפחתיות המצדיקות הגברת הקשר עם המשפחה.

אופן המפגש עם האסיר

 • ביקור אסירים אזרחי הוא ביקור פתוח, כלומר ביקור שבמהלכו אין חציצה כלשהי בין האסיר למבקריו. עם זאת מפקד בתי הסוהר רשאי בהתאם למידע מודיעיני ושיקולי בטחון לקבוע כי הביקור ייערך עם רשת או מחיצת זכוכית בין האסיר למבקריו.

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של האסיר עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של אסיר רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הסוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.

משך הביקור

 • ביקור אצל אסיר אזרחי ייארך 30 דקות.
 • הארכת זמן תהייה בהתאם לשיקול דעתו של מפקד בית הסוהר או מנהל האגף.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר מועדים אלה באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
 • לאסירים המוחזקים בהפרדה ייקבעו ימי ביקור שונים מאסירים שאינם בהפרדה.

חשוב לדעת

 • אם מבקר מתנהג שלא על פי ההוראות או יוצר הפרת סדר הוא יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו הכניסה למתקן כליאה בעתיד כמבקר.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.