אסיר אזרחי אינו זכאי לחופשות רגילות
נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר הוצאה של אסיר אזרחי לחופשה מטעמים מיוחדים או אם יש נסיבות הומניטריות מיוחדות
בדרך כלל תאושר חופשה לאסיר אזרחי כדי לאפשר לאסיר לגייס כספים לכיסוי החוב שבגינו נאסר


ככלל, אסיר אזרחי אינו זכאי לחופשות רגילות.

  • עם זאת, נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר הוצאה של אסיר אזרחי לחופשה מטעמים מיוחדים או אם יש נסיבות הומניטריות מיוחדות.
  • המגמה תהיה לאפשר לאסיר אזרחי לצאת לחופשה כדי לשלם את חובותיו הכספיים, לאחר שהציג בפני קצין האסירים את פירוט תוכניתו לגיוס המקורות הכספיים הדרושים לתשלום החוב בעת יציאתו לחופשה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • אסיר אזרחי המבקש חופשה צריך להגיש בקשה לקצין האסירים.
  • קצין האסירים יכין חוות דעת למפקד בית הסוהר.
  • לאחר שמפקד בית הסוהר יאשר את הבקשה, היא תועבר לאישור מפקד המחוז.
  • לאחר מכן תובער הבקשה לשר לביטחון פנים, אשר מוסמך לאשר אותה, באמצעות לשכת נציב שב"ס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.