אסיר אזרחי רשאי לנהל שיחות טלפון מבית הסוהר לצורך טיפול בהסדרת החוב, שבגינו נשלחו למאסר
אסיר אזרחי רשאי להכניס לבית הסוהר כרטיס חיוג עד 30 שיחות, וכן לקבל כרטיס חיוג מקרוביו המבקרים אותו בבית הסוהר
אסיר חסר אמצעים יורשה להתקשר מטלפון בבית הסוהר


אסיר אזרחי זכאי לנהל שיחות טלפון מבית הסוהר לצורך טיפול בחוב, שבגינו נשלח למאסר.

  • לשם כך נקבע כי אסיר אזרחי רשאי להכניס לבית הסוהר או לקבל ממשפחתו בעת ביקור בבית הסוהר כרטיסי חיוג של עד 30 שיחות סה"כ לצורך טיפול בביצוע תשלומיו לשם הסדרת שחרורו מהמאסר.
  • אסיר חסר אמצעים יורשה להתקשר באישור קצין האסירים מטלפון בית הסוהר, וזאת לשם טיפול בהסדרת החוב שבגינו נאסר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • קרובי משפחה המבקשים להכניס לבית הסוהר כרטיס חיוג נדרשים להודיע על כך מראש לגורמים בבי הסוהר. למידע נוסף ראו ביקור אסירים אזרחיים בבית הסוהר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.