הקדמה:

אסיר שמוגדר כסג"ב הוא אסיר ששירות בתי הסוהר מסווג אותו כבעל סיכוי גבוה לבריחה
אסיר שמוגדר כסג"ב לא זכאי לצאת לחופשות ויש מגבלות על תנועתו בתוך ומחוץ לבית הסוהר

אסיר בעל סיכוי גבוה לבריחה (סג"ב) הוא אסיר אשר שעברו, התנהגותו, מצבו הנפשי או מידע שהתקבל בעניינו, מצביעים על רמת סיכון גבוהה לבריחתו ממאסרו.

 • הגדרת אסיר כסג"ב עשויה להשתנות במהלך המאסר בעקבות אירועים שונים, מידע חדש או שינויים שחלו באסיר.
 • איסוף המידע באופן שוטף מתבצע על ידי קציני מודיעין בבתי הסוהר.
 • אם בוטלה הגדרת האסיר כסג"ב, יש להתייחס אליו כאל כל אסיר אחר.
 • הגדרת אסיר כסג"ב צריכה להיבחן לפחות אחת לחצי שנה בוועדה מחוזית לניהול אסירים.

השלכות הגדרת אסיר כסג"ב

 • להגדרת אסיר כסג"ב יש כמה השלכות:
  • חופשות - אסיר שמוגדר כסג"ב לא יצא לחופשות.
  • תנועה בבית סוהר - הוצאה של אסיר מחוץ לאגף תיעשה תחת ליווי ובהתאם להנחיות מפקד בית הסוהר.
  • תנועה מחוץ לבית סוהר - הוצאה תיעשה בליווי בלבד, כאשר האסיר יהיה כבול ואזוק.

ביטול הגדרת אסיר כסג"ב

 • על אסיר שמעוניין לשנות את הגדרתו כאסיר בסג"ב להגיש בקשה בנושא לגורמים האחראים בכלא.
 • הגדרת אסיר כסג"ב צריכה להיבחן לפחות אחת לחצי שנה בוועדה מחוזית לניהול אסירים, גם אם האסיר לא הגיש בקשה.

חשוב לדעת

 • גם אם לא הוסרה הגדרתו של אסיר כסג"ב הוא יכול לפנות לגורמים האחראים בכלא בבקשה להשתלב בטיפול או בבקשה להסרת איזוק בעת מפגשים עם ילדיו.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.