אסיר שמוגדר כסג"ב הוא מי ששב״ס סיווג אותו כבעל סיכוי גבוה לבריחה
אסיר שמוגדר כסג"ב לא זכאי לצאת לחופשות ויש מגבלות על תנועתו בתוך ומחוץ לבית הסוהר
הגדרת האסיר כסג״ב יכולה להשתנות במהלך המאסר וניתן לבטלה

אסיר בעל סיכוי גבוה לבריחה (סג"ב) הוא מי שעברו, התנהגותו, מצבו הנפשי או מידע שהתקבל בעניינו, מצביעים על רמת סיכון גבוהה לבריחתו.

 • הגדרת אסיר כסג"ב עשויה להשתנות במהלך המאסר בעקבות אירועים שונים, מידע חדש או שינויים שחלו באסיר.
 • הוועדה המחוזית לניהול אסירים תבחן מחדש בכל 6 חודשים את הגדרתו של אסיר כסג"ב.
שימו לב
עצור (מי שטרם נגזר דינו) יכול להיות מוגדר כסג״ב על ידי המשטרה ועם קליטתו בשב״ס תיבחן הגדרתו לפי הצורך.

תהליך הגדרת אסיר כסג״ב

 • גורמי הביטחון/המודיעין בבית הסוהר, על סמך המידע שיש ברשותם, יעבירו לקצין האסירים בקשה להגדרת האסיר כסג״ב.
 • מפקד בית הסוהר יקיים דיון בהשתתפות קצין מודיעין, קצין אג״ם וקצין אסירים (וגורמים נוספים לפי הצורך) ותגובש המלצת בית הסוהר.
 • ההמלצה תועבר לקצין האסירים המחוזי שיצרף אליה מידע נוסף בנוגע לאסיר (הפרופיל שלו שהוגדר במערכות שב״ס ואירועים משמעתיים שהיה מעורב בהם) ויעביר את ככל החומר לקבלת חוות דעתו של קצין המודיעין המחוזי.
 • קצין המודיעין המחוזי יפנה למשטרת ישראל ולגורמי ביטחון נוספים לפי הצורך כדי לקבל מידע עדכני בנוגע לאסיר.
 • כלל המידע יועבר לסגן מפקד המחוז, שיקיים דיון בהשתתפות קצין המודיעין, קצין האג״ם וקצין האסירים המחוזיים וגורמים נוספים, לפי הצורך.
 • סגן מפקד המחוז יקבל החלטה וינמק אותה בכתב.
 • קצין האסירים המחוזי יעביר העתק מההחלטה למפקד בית הסוהר, לקצינים האחראיים ולמנהל האגף שבו מוחזק האסיר שיוודא שההחלטה נסרקה למערכת הממוחשבת בבית הסוהר.
 • על גבי תיק האסיר, כרטיס האסיר המגנטי ופקודת המאסר/צו המעצר תוטבע חותמת או מדבקה שרשום עליה ״סג״ב״.
 • תהליך ביטול הגדרת אסיר כסג״ב ייעשה באותו האופן ובמקרה שסגן מפקד המחוז החליט לבטל את ההגדרה, תוטבע חותמת ״ביטול סג״ב״ על תיק האסיר, תבוטל ההגדרה בפרופיל האסיר ויופק כרטיס אסיר מגנטי מעודכן.
שימו לב
במקרים דחופים, מפקד בית הסוהר רשאי לקבוע בעניינו של אסיר הוראות ביטחון זמניות, לפי רמת הסיכון שנשקפת ממנו, עד שתתקבל החלטה בנוגע לסיווגו כסג״ב.

השלכות הגדרת אסיר כסג"ב

 • אסיר שמוגדר כסג"ב, בין השאר:
  • לא יכול לצאת לחופשות.
  • יהיה מלווה, אזוק וכבול בעת יציאה או תנועה מחוץ לבית הסוהר.
  • יהיה מלווה, בהתאם להנחיות מפקד בית הסוהר, בעת יציאה מחוץ לאגף שבו הוא כלוא.
  • יעבור תא, אגף או בית סוהר, בהתאם להוראות האלו:
   • העברת תא תתבצע בכל 4 חודשים וככלל, הוא לא יוכל לחזור לתא שכבר הוחזק בו באותו האגף.
   • העברת אגף תתבצע בכל 16 חודשים (ובתוך האגף תבוצע החלפת תא בכל 4 חודשים).
   • העברת בית סוהר תתבצע בכל 32 חודשים.
שימו לב
במקרים מיוחדים, סגן מפקד המחוז רשאי לאשר חריגה מהזמנים שנקבעו.

חשוב לדעת

 • הוועדה המחוזית לניהול אסירים תבחן מחדש בכל 6 חודשים את הגדרתו של אסיר כסג"ב.
 • ככלל, אסיר שברח או ניסה לברוח מבית הסוהר לא ימשיך או לא יחזור להיות מוחזק בבית הסוהר שממנו ברח או ניסה לברוח.
 • גם אם לא הוסרה הגדרתו של אסיר כסג"ב הוא יכול לפנות לגורמים האחראים בכלא בבקשה להשתלב בטיפול או בבקשה להסרת איזוק בעת מפגשים עם ילדיו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.