אישה הרה המבוטחת בביטוח בריאות זכאית לעבור בדיקות מעקב במהלך ההיריון הכלולות בסל הבריאות ללא תשלום
אסור לבצע בדיקות היריון לצורך אבחנה ללא הסכמתה של האישה ההרה
עובדת זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה מהעבודה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון עד למכסת השעות הקבועה בחוק בהתאם לחלקיות המשרה


בדיקות במהלך ההיריון נועדו לצורך מעקב אחר האם והתפתחות העובר ולצורך זיהוי ואיתור מוקדם של מומים ומחלות שבהם עשוי ללקות העובר.

מי זכאי?

סוגי הבדיקות במהלך ההיריון

 • קיימים 3 סוגים של בדיקות בזמן ההיריון:
 1. בדיקות מעקב - בדיקות המבוצעות בכל ביקור אצל רופא/אחות. בדיקות אלה כוללות את בדיקת משקל האישה, בדיקת לחץ דם ובדיקות דם.
 2. בדיקות סינון - בדיקות אלה כוללות בדיקות דם ואולטראסאונד לגילוי סיכון מוגבר למחלה או מום בעובר.
 3. בדיקות אבחנתיות - בדיקות הכוללות בדיקת מי שפיר, סיסי שיליה ובדיקת דם טבורי. במקרה שבדיקת הסינון מצביעה על סיכון מוגבר לעובר נגוע, נדרשת בדיקת אבחון שתשלול או תאבחן את המחלה באם או בעובר.
 • בדיקות הסינון רק מדווחות על רמת הסיכון, לעומת בדיקות אבחנתיות שמסוגלות לתת אבחנה חד משמעית, אך לרוב מלוות בסיכון כלשהו.
 • כל הבדיקות מבוצעות על פי בחירתה והסכמתה של האישה ההרה.
 • לרשימת הבדיקות המומלצות במהלך ההיריון (הן בדיקות שבסל הבריאות והן בדיקות שמחוץ לסל), ראו באתר משרד הבריאות.
שימו לב
בדיקות נוספות
קיימות בדיקות נוספות במהלך ההיריון, לפירוט ראו באתר כל הבריאות

בדיקות הכלולות בסל הבריאות

 • הבדיקות הבאות כלולות בסל הבריאות:
  • בדיקות מעקב היריון -
   • משקל.
   • לחץ דם.
   • בדיקות דם.
   • בדיקות שתן.
  • בדיקות שליש ראשון -
  • בדיקות שליש שני -
   • חלבון עוברי (תבחין משולש) - על הנבדקת להשתתף השתתפות סמלית בעלות הבדיקה.
   • סקירת מערכות. לפירוט נוסף ראו באתר "כל הבריאות"
   • בדיקת העמסת סוכר.
   • דיקור מי שפיר - כאשר מדובר באישה מעל גיל 35 או כשהסיכון לתסמונת דאון גבוה מ-1:380. הבדיקה חייבת להיעשות בבית חולים או במרפאה כירוגית המאושרים לביצוע הבדיקה על-ידי משרד הבריאות. ניתן לבצע את הבדיקה רק לאחר שהאישה קיבלה הסבר ויעוץ גנטי מאדם המורשה לתת יעוץ גנטי וכן נתנה את הסכמתה מדעת בכתב לביצוע הבדיקה. על תוצאות הבדיקה להמסר בכתב לאישה ולרופא המטפל. משרד הבריאות ממן את הבדיקה רק במקרה שהבדיקה נעשתה במסגרת הרפואה הציבורית ללא תשלום נוסף מצד האישה, כגון תשלום נוסף עבור בחירת הרופא המבצע במסגרת שירותי הביטוח המשלים. לפירוט נוסף ראו אתר "כל הבריאות"
 • בדיקות שליש שלישי -
   • אולטראסאונד להערכת גדילה/משקל.

בדיקות שאינן כלולות בסל הבריאות

 • הבדיקות הבאות אינן כלולות בסל הבריאות:
  • סקירת מערכות מוקדמת.
  • סקירת מערכות מורחבת - קיימת השתתפות של קופות החולים. יש הבדלים בזכאות, בין הקופות ובגובה הכיסוי.
  • הוספת בדיקת חלבון אינהיבין לבדיקת החלבון העוברי (תבחין מרובע).
  • בדיקת CMA (צ'יפ גנטי), למעט אם התקיימו הקריטריונים המקימים זכאות למימון הבדיקה. לפירוט נוסף ראו באתר "כל הבריאות".

תהליך מימוש הזכות

 • לפני כל אחת מבדיקות הסקר, על האישה לקבל דף הסבר על הבדיקות הקיימות.
 • תוצאות הבדיקות נשלחות לנבדקת בדואר.
 • תוצאות בלתי תקינות מועברות טלפונית על-ידי המעבדה והאישה מופנית למרפאה לגנטיקה לייעוץ. במקביל, נשלחת התוצאה הבלתי תקינה בדואר לאישה ולרופא המטפל שלה.
 • אופן ביצוע הבדיקות משתנה בהתאם לנוהלי הקופה אליה משתייכת היולדת, ויש לברר מול קופת החולים כיצד מתבצעות הבדיקות בפועל.

חשוב לדעת

 • ישנה חובת ניהול רישום מעקב אחר האישה ההרה על גבי פנקס מעקב היריון.
 • על כל בדיקות הסקר להתבצע רק במעבדות שקיבלו אישור משרד הבריאות.
 • עובדת זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה מהעבודה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, וזאת עד למכסת השעות הקבועה בחוק לפי חלקיות המשרה שלה (מקסימום 40 שעות). למידע נוסף ראו תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות היריון.
 • במקרה של חשש לעובר בשל חשיפה סביבתית כגון זיהומים, מחלה אצל האם, תרופות ועוד, ניתן לקבל ייעוץ טלפוני בחינם ממרכז מידע לגבי סיכונים בהיריון של משרד הבריאות, לצורך הערכת הסיכונים לעובר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.