שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי בית ספר כוללים בין היתר בדיקות גדילה, ראייה ושמיעה
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך


שירותי הבריאות לתלמידי בית ספר בכיתות א'-ט' (כולל בחינוך הביתי), ניתנים מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהמשך לשירות המונע הניתן בטיפת חלב.

 • במסגרת שירותי הבריאות, התלמידים נבדקים כדי לזהות ולגלות מוקדם ככל האפשר בעיות או ליקויים גופניים.
 • הבדיקות כוללות בין היתר הערכת גדילה (שקילה ומדידה), סינון ראייה, סינון שמיעה וכן בדיקות שיניים. טבלה של הבדיקות המתקיימות במהלך שנת הלימודים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • תלמידים בכל מסגרות החינוך הרגיל והמיוחד בכיתות א' – ט', כולל תלמידים שלומדים בחינוך הביתי.

תהליך מימוש הזכות

 • ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים.
 • הסכמת ההורים יכולה להינתן באחת הדרכים הבאות:
  • באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אחות שירותי בריאות התלמיד: באמצעות שיחה טלפונית, דואר אלקטרוני, וואטסאפ, וכד'.
  • חתימת ההורים על הצהרת בריאות מקוונת או ידנית בעברית או בערבית.
 • בית הספר יעביר לצוות שירותי התלמיד מידע רפואי הקיים מתוקף הצהרת הבריאות השנתית שמילאו הורי התלמיד.
 • לכל אורך ביצוע הבדיקות ילווה עובד מצוות בית הספר את התלמידים ויסייע לצוות שירותי בריאות התלמיד.

חשוב לדעת

 • השלמת בדיקות שמיעה וראייה לתלמידים שלא נבדקו בשנת הלימודים המחייבת לפי הנוהל, תבוצע בשנת הלימודים שאחריה.
 • חל איסור לגבות כספי הורים עבור שירותי בריאות התלמיד, או עבור שיפור ושדרוג שלהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י