הקדמה:

בדיקת תלות נערכת על-ידי ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3 ובודקת את התלות של הילד באדם אחר בביצוע פעולות היום-יום
ניתן להגיש את הבקשה לעבור בדיקת תלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים
ילדים מעל גיל 3 התלויים לחלוטין בעזרת אדם אחר זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 188%
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בדיקת תלות היא בדיקה פיזית הנערכת במסגרת ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3 ובודקת את התלות של הילד בזולת בביצוע פעולות היום-יום (הליכה בבית, אכילה, התלבשות, רחצה והיגיינה אישית).

 • במקרה שהילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.
 • כמו כן, במקרים מסויימים ניתן לקבוע נקודות תלות לילד גם מבלי שתידרש נוכחותו.
 • לכל פעולה שבה יש לילד תלות ניתן ניקוד, ובהתאם לניקוד שנצבר מחושבים שיעורי הזכאות לגמלה.
 • לטבלאות הניקוד הנקבע בהתאם לפעולות הנבדקות בוועדה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים מגיל 3 ומעלה התלויים באדם אחר בביצוע פעולות היום-יום:
 • את הבקשה לבדיקת התלות ניתן להגיש כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.
טיפ
הורים שזומנו עם ילדם לוועדה הרפואית והילד אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום, יכולים לבקש שלא יערכו לילד בדיקת תלות.

שלבי ההליך

 • ילד שהוריו הגישו תביעה לגמלת ילד נכה:
  • לאחר הגשת התביעה מקבלים הזמנה לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות הרפואית.
  • ועדה רפואית לילד נכה מעל גיל 3 תבחן, בהתאם לנסיבות כל מקרה, את התלות של הילד והאם הוא זקוק להשגחה באופן קבוע.
 • במקרה שילד מגיל 3 ומעלה התלוי לחלוטין בעזרת הזולת מקבל גמלת ילד נכה ללא התוספת:
 • במקרה שהילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת על גבי טופס התביעה לגמלה או טופס הבקשה לבדיקה מחדש. בהתאם למצבו של הילד, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.
 • כמו כן, במקרים מסוימים ניתן לקבוע נקודות תלות לילד גם מבלי שתידרש נוכחותו בוועדה הרפואית.
דוגמה
במקרים של מוגבלות שכלית עמוקה ושיתוק, ועם אישור ועדת האבחון של משרד הרווחה, ניתן לקבוע 10 נקודות לפחות במבחן התלות, גם ללא זימון הילד לבדיקה.

ערעור

ארגוני סיוע

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.