ניתן להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית לילד נכה (ועדה לילד עד גיל 3 או מעל גיל 3)
ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
במקרה של דחיית הערר ניתן לערער על החלטת ועדת העררים בפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 60 יום מקבלת החלטתה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מגיש בקשה לגמלת ילד נכה שהופיע בפני ועדה רפואית לילד נכה, יכול לערור על החלטת הוועדה בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי.

 • ניתן להגיש ערר במקרים הבאים:
  • לא אושרה גמלה.
  • אושרה גמלה חלקית.
  • אושרה גמלה לתקופה זמנית
  • לא אושר תשלום למפרע (רטרואקטיבי) בעד התקופה המירבית.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות
 • כלל התהליך לקבלת גמלת ילד נכה מתואר בתרשים הבא. בהמשך ניתן למצוא את פירוט השלבים שלאחר הערר.
 • ועדה רפואית

  לילד עד גיל 3
  או
  לילד מעל גיל 3

  במקרים מסויימים ייתכן
  דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
  קבלת הודעה על החלטת הוועדה
  אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
  בכל מקרה ניתן
  להגיש תביעה חוזרת


  אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שהגיש תביעה לגמלת ילד נכה ומעוניין לערער על אחת מההחלטות הבאות של הוועדה הרפואית (ועדה לילד עד גיל 3 או מעל גיל 3):
   • לא אושרה גמלה.
   • אושרה גמלה חלקית.
   • אושרה גמלה לתקופה זמנית.
   • לא אושר תשלום למפרע (רטרואקטיבי) בעד התקופה המרבית.
  • את הערר יש להגיש בתוך 60 ימים מיום שהתקבל המכתב עם ההחלטה של הוועדה הרפואית שעליה מעוניינים לערער. עם זאת המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו בתוך 90 יום, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק אם הדבר אפשרי.

  שלבי ההליך

  הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים

  החלטת הוועדה הרפואית לעררים

  • הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר לצורך דיון בערר.
  • ועדות העררים לילד נכה מתקיימות בסניפים הבאים: ירושלים, תל-אביב, רמת-גן, חיפה, רמלה.
  • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את אחוזי הנכות בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה אחוזי הנכות שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לילד נכה.
  • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר - את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050
  • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
  • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
  • מהלך הדיון בוועדה:
   • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
   • לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר.
   • לעתים תתבצע בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה. במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים בתיק.
  • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לילד נכה:
   • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את אחוזי הנכות היא תעצור את הדיון ותציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
   • במקרה שמגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת אחוזי הנכות ועל אפשרותו למשוך את הערר.
   • במקרה שהמבוטח מעוניין למשוך את הערר עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.

  המשך התהליך

  מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
  אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו לערער בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה- רק לגבי שאלות משפטיות הקשורות להחלטת הוועדה הרפואית, כגון:
  • קביעה של הוועדה כי ההורה אינו מבוטח בביטוח הלאומי.
  • הילד אינו נמצא בישראל.
  • הילד מקבל הטבות על-פי הסכם ניידות, וטרם הוחזרה הלוואה עומדת.
  • הילד נמצא במוסד או אצל משפחה אומנת.
  ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי

  תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

  אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה להחלטת הוועדה הרפואית -
  • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לגמלה על-ידי פקיד התביעות.
  • אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הגמלה.
  • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
  • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לגמלת ילד נכה
  אם ילדכם (מעל גיל 3) זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג מבני גילו ושיעור הגמלה שהוא מקבל נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות. בדיקת תלות לגמלת ילד נכה ניתן להגיש את הבקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.

  חשוב לדעת

  • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.