סטודנטית שנעדרה בגלל היריון לפחות 21 ימים בסמסטר שנכלל בהם מועד של בחינה זכאית להיבחן במועד נוסף
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 7(א) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות שנעדרו מהלימודים 21 ימים לפחות בסמסטר בגלל היריון ונכלל בהם מועד של בחינה זכאיות להיבחן במועד נוסף (במסגרת המועדים המקובלים במוסד).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על ההיריון, על בדיקות היריון/שמירת היריון כסיבה להיעדרות וכו'.
  • ניתן להוריד את טופס הבקשה להיבחן במועד מיוחד מאתרי האינטרנט של רוב מוסדות הלימוד. בחלק מהאתרים ניתן להגיש את הטופס והאישורים באופן מקוון.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות בהיריון והדרכים למימושן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות