הקדמה:

במקרים מסוימים תינתן לסטודנט זכות להיבחן במועד בחינה נוסף בגין מועד הבחינה שהפסיד
הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים ייקבע על-פי נהלי המוסד. לרוב הציון האחרון הוא הקובע


סטודנט זכאי להיבחן במועד מיוחד (נוסף), אם לא ניגש לבחינה בקורס מסוים בשל אחת מהסיבות הבאות: מילואים, היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ, אימוץ מחו"ל, קבלת ילד כהורה במשפחת אומנה, קבלת ילד כהורה מפונדקאות (הורים מיועדים).

  • ככלל, לפי נוהלי מוסדות הלימוד, תינתן לסטודנט זכות להיבחן במועד מיוחד גם בשל אחת מהסיבות הבאות: מחלה, אשפוז בבית חולים, צום דתי, חגים ומועדים דתיים מוכרים, בחינות חופפות או עוקבות, חתונה, תחרות ספורט ייצוגי, אי נוכחות מרצה או מתרגל בשעת בחינה, שבעת ימי אבל על מות קרוב משפחה בדרגת קרבה ראשונה.
  • ייתכנו מקרים חריגים אחרים שבגינם המוסד הלימודי יאשר בחינה במועד מיוחד.
  • בכל מקרה, יש לברר את הזכאות למועד בחינה מיוחד בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מועד מיוחד מתקיים לגבי בחינות מסכמות (ולא מבחני או בחני אמצע).
  • יש למלא טופס בקשה למועד מיוחד בצירוף אישורים מתאימים לגבי סיבת ההיעדרות תוך המועד המוקצב לכך לפי נוהלי המוסד הלימודי.
  • את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של רוב מוסדות הלימוד; לחלקן, כמו לאוניברסיטת חיפה, יש גם טופס בקשה מקוון.
  • בחלק מממוסדות הלימוד ניתן להגיש את הבקשה לבחינה במועד מיוחד באופן מקוון.
  • סטודנט שאושרה לו בחינה במועד מיוחד ולא הופיע לבחינה מבלי להודיע על כך מראש יחויב בקנס כספי או יקבל ציון 0 בבחינה (בהתאם לנהלי המוסד הלימודי).

חשוב לדעת

  • הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים ייקבע על-פי נהלי המוסד. לרוב, הציון האחרון הוא הקובע.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים