במקרים מסוימים סטודנטים שלא ניגשו לבחינה זכאים להיבחן במועד נוסף
הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים ייקבע על-פי נהלי המוסד. לרוב הציון האחרון הוא הקובע


סטודנטים זכאים להיבחן במועד מיוחד (נוסף) אם לא ניגשו לבחינה בקורס מסוים בגלל אחת מהסיבות הבאות: מילואים, היריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ, אימוץ מחו"ל, קבלת ילד כהורה במשפחת אומנה, קבלת ילד כהורה מפונדקאות (הורים מיועדים).

  • לפי נוהלי מוסדות הלימוד, תינתן לסטודנטים זכות להיבחן במועד מיוחד גם בנסיבות הבאות: מחלה, אשפוז בבית חולים, צום דתי, חגים ומועדים דתיים מוכרים, בחינות חופפות או עוקבות, חתונה, תחרות ספורט ייצוגי, אי נוכחות מרצה או מתרגל בשעת בחינה, 7 ימי אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • ייתכנו מקרים חריגים אחרים שבהם המוסד הלימודי יאשר בחינה במועד מיוחד.
  • בכל מקרה, יש לברר את הזכאות למועד בחינה מיוחד בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מועד מיוחד מתקיים לגבי בחינות מסכמות (ולא מבחני או בחני אמצע).
  • יש למלא טופס בקשה למועד מיוחד ולצרף אישורים מתאימים לסיבת ההיעדרות בתקופה שנקבעה להגשת הבקשה בנוהלי המוסד הלימודי.
  • ניתן להוריד את טופס הבקשה מאתרי האינטרנט של רוב מוסדות הלימוד. בחלק מהאתרים ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.
  • סטודנטים שאושרה להם בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כך מראש יחויבו בקנס כספי או יקבלו ציון 0 בבחינה (בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי).

חשוב לדעת

  • הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים ייקבע על-פי נהלי המוסד. לרוב, הציון האחרון הוא הקובע.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים