נבדק במסגרת ועדה רפואית או ועדה לעררים של המוסד לביטוח לאומי, זכאי (אם הוא מעוניין בכך), לנוכחות עו"ד או מלווה במהלך הבדיקה הרפואית
בית הדין האזורי לעבודה בת"א הורה לבטל את החלטת הוועדה לעררים, כיוון שבמהלך הבדיקה הרפואית נמנעה נוכחות עורך דינו של המבוטח

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האיזורי לעבודה בת"א-יפו
שם התיק:בל (ת"א) 4994/08
תאריך:22.08.2008
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • מבוטח שנבדק על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית, הגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית.
 • ועדת העררים קבעה לו נכות בשיעור של 55% בשל מספר בעיות רפואיות, כאשר 10% נכות נקבעו בגין פיברומיאלגיה.
 • המבוטח ערער על קביעת ועדת העררים לבית הדין האזורי לעבודה, והצדדים הסכימו כי עניינו יוחזר לוועדה לצורך קבלת חוות דעת של ראומטולוג לעניין הפיברומיאלגיה.
 • עניינו של המבוטח הוחזר לדיון בוועדה לעררים, והוא נבדק על-ידי יועץ ראומטולוג מטעם הוועדה. היועץ קבע כי שיעור הנכות לעניין הפיברומיאלגיה הוא ללא שינוי, כלומר 10%. הוועדה לעררים אימצה את חוות דעתו, ולא שינתה את שיעור אחוזי הנכות.
 • על החלטה זו של הוועדה הגיש המבוטח ערעור נוסף לבית הדין האזורי לעבודה בו טען, בין היתר, כנגד אחוזי הנכות שנקבעו בגין הפיברומיאלגיה. המבוטח טען כי על אף שעורך דינו הגיע עמו לבדיקה בפני היועץ, הוא התבקש לצאת מהחדר, וזאת בניגוד לזכותו של הנבדק כי בא כוחו יהיה נוכח בבדיקה.

החלטת בית הדין

 • בית הדין קבע כי יש לאפשר למייצגו של אדם להיות נוכח בהליך הבדיקה הגופנית, שהוא חלק מהליך 'גביית הראיות' ואחד השלבים בדרכה של הוועדה לעררים לקבוע את דרגת הנכות הרפואית. נקבע, כי לנוכחות עורך דינו של המבוטח יש ערך מוסף בשמירה על זכויותיו, ובהבטחת שקיפות מקסימלית של ההליך בפני הוועדה לעררים.
 • במקרה הנדון, בשל הפגם שבהוצאת עורך דינו של המבוטח מהחדר במהלך הבדיקה, בית הדין הורה לבטל את החלטת הוועדה שהתבססה על החלטת היועץ הראומטולוג, ולמנות יועץ אחר.

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית להפעיל את סמכויותיה ולהורות על הוצאתו של מלווה במקרים מיוחדים ויוצאי דופן (כגון הפרעה לבדיקה).
 • אין באמור כדי לפגוע בזכות לצנעת הפרט וכבודו של הנבדק במהלך הבדיקות הרפואיות. הנבדק רשאי לבקש שהבדיקה הרפואית תיעשה רק בנוכחות הרופא הבודק, ללא נוכחות גורמים אחרים.

משמעות

 • נבדק בבדיקה רפואית במסגרת ועדה רפואית או ועדה לעררים, זכאי לנוכחות עורך דינו במהלך הבדיקה, אם הוא מעוניין בכך.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) - סעיף 9.

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.