בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב לגבי החלטת הוועדה הרפואית לנכות כללית, ניתן להגיש ערר לגבי שיעור אחוזי הנכות הרפואית ותאריך תחילת הנכות שקבעה הוועדה
ניתן להגיע לוועדת העררים עם מלווה, מתורגמן או עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
הוועדה הרפואית לעררים מוסמכת לאשר או לשנות (להוסיף או להפחית) את אחוזי הנכות שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות כללית
ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בשאלות משפטיות בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף בנושא ערעורים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מגיש בקשה לקצבת נכות כללית, שהופיע בפני ועדה רפואית לנכות כללית, יכול להגיש ערר על החלטות הוועדה בעניין שיעור אחוזי נכות ותאריך תחילת הנכות.

 • הערר נדון בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת משניים או שלושה רופאים.
 • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בוועדה הרפואית לנכות כללית. כלומר, היא רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלו שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות כללית.
 • ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בשאלות משפטיות בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך. ראו בתרשים הבא, וגם בפירוט השלבים הצפויים בהמשך.
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים

 • את הערר על החלטת הוועדה הרפואית לנכות כללית יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי בדבר אחוזי הנכות. המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק, אם הדבר אפשרי.
 • הערר צריך להיות מוגש בכתב באמצעות כתב ערר על החלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810) ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת הוועדה הרפואית.
 • את הערר יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת הערר או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.

התהליך בוועדה הרפואית לעררים

 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידת הצורך מותר להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר - את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050
 • מהלך הדיון בוועדה:
  • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
  • המבוטח יידרש לקרוא את טענותיו ולחתום עליהן.
  • לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר.
  • לעתים תתבצע בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה.
דוגמה
נבדק עשוי להידרש להדגים כיצד הוא מבצע פעולות יומיומיות כגון:
 • כיצד הוא לובש חולצה או מכנסים, וכיצד הוא פושט אותם;
 • כיצד הוא מתיישב על כיסא וכיצד הוא קם ממנו למצב של עמידה;
 • כיצד הוא עובר ממצב של שכיבה למצב של ישיבה או להפך;
 • נבדק עשוי להידרש ליפול על הרצפה ולקום ממנה, כדי להדגים את היכולת לבצע זאת באופן עצמאי.
 • מותר לבקש מהוועדה להיכנס עם מלווה שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.
 • מותר לבקש שהבדיקה הרפואית תיעשה רק בנוכחות הרופא הבודק וללא נוכחות מזכיר הוועדה.
 • במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים בתיק.
 • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את אחוזי הנכות בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה אחוזי הנכות שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות כללית.
 • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.

במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות

 • אם הוועדה שוקלת להפחית את גובה אחוזי הנכות, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות כללית:
  • הוועדה מחויבת לעצור את הדיון ולציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
  • במקרה שמגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת אחוזי הנכות ועל אפשרותו למשוך את הערר.
  • במקרה שהמבוטח מעוניין למשוך את הערר עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.
 • ראו פסק דין מיום 07.06.2021, לגבי חובת האזהרה בוועדות רפואיות טרם הפחתת דרגת נכות.

אי הופעה בפני הוועדה

החזר הוצאות

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי לעניין הוועדה הרפואית תוכלו לערער (בשאלות משפטיות בלבד) לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום. ראו ערעור לבית הדין האזורי לעבודה ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסויימים לערער בתוך 60 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה - בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. בדיקה מחדש של זכאות לקצבת נכות

חשוב לדעת

 • את הערר על החלטת הוועדה הרפואית לנכות כללית יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי בדבר אחוזי הנכות. אמנם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו בתוך 90 יום, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק אם הדבר אפשרי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.