סטודנטים שנעדרו משיעורים בקורס עקב שירות מילואים יכולים לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודים


סטודנט שנעדר משיעורים בקורס עקב שירות מילואים זכאי לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום:

  • קורס סמסטריאלי - אם שירת במילואים 10 ימים במצטבר לפחות בסמסטר ולא נבחן בקורס.
  • קורס שנתי - אם שירת במילואים 20 ימים במצטבר לפחות בשנת הלימודים ולא נבחן בקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה)
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות