הקדמה:

סטודנט שנעדר משיעורים בקורס עקב שירות מילואים זכאי לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


 • סטודנט שנעדר משיעורים בקורס עקב שירות מילואים זכאי לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום:
  • קורס סמסטריאלי - אם שירת במילואים 10 ימים במצטבר לפחות בסמסטר ולא נבחן בקורס.
  • לגבי קורס שנתי - אם שירת במילואים 20 ימים במצטבר לפחות בשנת הלימודים ולא נבחן בקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
  • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות