הקדמה:

סטודנט שנעדר משיעורים בקורס עקב שירות מילואים זכאי לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


 • סטודנט שנעדר משיעורים בקורס עקב שירות מילואים זכאי לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום:
  • קורס סמסטריאלי - אם שירת במילואים 10 ימים במצטבר לפחות בסמסטר ולא נבחן בקורס.
  • לגבי קורס שנתי - אם שירת במילואים 20 ימים במצטבר לפחות בשנת הלימודים ולא נבחן בקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
  • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

 • המכללה האקדמית אשקלון ראו תחת הנושאים: הסטודנטים הזכאים למתן סיוע, הנחיות למימוש הסיוע, העדפות והקלות אקדמיות ומינהליות (סעיף 5).
 • המכללה האקדמית לחינוך אחוה ראו סעיף 1.6. למימוש הזכות יש להציג אישור חתום מצה"ל על שירות המילואים בפני מרכז שרות לסטודנט או דיקן הסטודנטים.
 • המכללה האקדמית ספיר ראו בסעיף 22 תחת הנושאים: שירות מילואים (סעיפים ב-ד), זכויות הסטודנט המשרת במילואים (סעיפים א, ט).

מכללות פרטיות

חשוב לדעת

 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות