הקדמה:

סטודנט שנעדר מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית עקב שירות מילואים זכאי להשלים את החסר, לפטור מהשתתפות בקורס או להשלים את הקורס במועד מאוחר יותר ללא תשלום
המוסד הלימודי נדרש לקבוע נהלים בעניין ולפרסמם
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


 • סטודנט שנעדר מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית עקב שירות מילואים זכאי (לפי שיקול דעת המוסד הלימודי ובהתאם, בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה) לאחד מהבאים:
  • להשלים את מה שהחסיר.
  • לפטור מהשתתפות בקורס.
  • להשלים את הקורס במועד מאוחר יותר ללא תשלום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
  • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

מכללות פרטיות

חשוב לדעת

 • מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית כמפורט למעלה חייב לקבוע נהלים בנוגע לזכות ולפרסמם.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות