אדם שביצע רכישה בתשלומים באשראי ולא קיבל את המוצר או השירות, יכול לבקש מנותן שירותי התשלום (כגון חברת כרטיסי אשראי או אפליקציית תשלומים) לעצור את יתרת התשלומים שנותרו לשלם
ניתן לעצור את יתרת התשלומים גם לפני שהגיע מועד האספקה, כאשר ברור כי המוצר או השירות לא יתקבלו, למשל במקרה בו בית העסק נסגר
נותן שירותי התשלום יעצור את התשלומים העתידיים אך לא יחזיר סכומים שכבר שולמו במסגרת העסקה


צרכן שביצע עסקה באשראי, ולא קיבל את המוצר או השירות עליהם שילם, או שידוע לו שהמוצר או השירות לא יסופקו לו, יכול לפנות לנותן שירותי התשלום (חברת כרטיסי אשראי, אפליקציה לשירותי תשלום וכדומה) ולבקש לעצור את יתרת התשלומים שטרם שילם.

 • נותן שירותי התשלום יעצור את התשלומים הבאים, אך לא יחזיר לאדם את הסכומים שכבר שילם במסגרת העסקה.
שימו לב
 • ערך זה מתייחס לכל עסקה באשראי, כלומר עסקה בה נותן שירותי תשלום, כגון חברת כרטיסי אשראי, מתחייב להעביר את התשלום לבית העסק, ללא תלות בכך שנותן שירותי התשלום יקבל את הסכומים בפועל מהצרכן שרכש את המוצר או השירות.
 • השימוש הנפוץ ביותר הוא באמצעות כרטיסי אשראי, אך עשויות להתקיים עסקאות באשראי באמצעות נותני שירותי תשלום נוספים, כגון אפליקציות וחשבונות דיגיטליים, והאמור בערך זה יחול עליהם.
 • לצורך השבת הסכומים שכבר שולמו, יש לפנות לבית העסק ולדרוש אותם ממנו במסגרת ביטול העסקה.
 • מי זכאי?

  • צרכן שביצע עסקה באשראי (בין אם בכרטיס אשראי או באמצעות גורם אחר), ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
   1. המוצר או השירות לא סופקו במועד שנקבע בעסקה, או שבית העסק הפסיק באופן קבוע למכור מוצרים או לתת את השירותים שנרכשו, גם אם טרם הגיע מועד האספקה (למשל אם בית העסק נסגר באופן סופי).
   2. קיימים עדיין תשלומים עתידיים שהוא התחייב לשלם במסגרת העסקה.
   3. הוא שלח הודעת ביטול עסקה לבית העסק, אם הדבר אפשרי, והודיע על כך לנותן שירותי התשלום.
  • אם המוצר או השירות סופקו באופן חלקי, ניתן יהיה לבקש לעצור את התשלומים ביחס לחלק שלא סופק, אם ניתן להפריד בפועל בין המוצר או השירות שסופקו לאלה שלא סופקו.
  דוגמה
  • רכישה של מקרר בשווי 1000 ₪ ותנור בשווי 1500, בתשלומים. התנור סופק אך המקרר לא. במקרה זה ניתן לבטל את המשך התשלומים עבור רכישת המקרר.

  תהליך מימוש הזכות

  • על הצרכן לפנות לבית העסק ולהודיע כי הוא מבטל את העסקה, בהתאם לתנאים לביטול עסקה שנעשתה בבית העסק או לביטול עסקה שנעשתה מרחוק, לפי העניין.
  • לאחר מכן, עליו לשלוח לנותן שירותי התשלום הודעה לפיה:
   1. הוא לא קיבל במועד את המוצר או השירות תמורתם שילם, או שבית העסק הפסיק למכור את המוצר או לתת את השירות שרכש.
   2. הוא הודיע לבית העסק על ביטול העסקה.
  • מומלץ לשמור העתק של ההודעה.
  • נותן שירותי התשלום יפסיק לחייב את הצרכן בתשלומים העתידיים מיד כאשר מתקבלת אצלו ההודעה.
  • חשוב: נותן שירותי התשלום לא יחזיר סכומים שכבר שולמו במסגרת העסקה, וכדי לקבל אותם יש לפנות לבית העסק ולדרוש את השבת הסכומים, במסגרת ההודעה על ביטול העסקה.

  חיוב חוזר ביתר התשלומים

  • נותן שירותי התשלום יכול לחזור ולחייב את האדם בסכומי העסקה שעצר, אם התגלה לו שהתמורה סופקה לאדם או שהוא כלל לא ביטל את העסקה.
  • במקרה זה, ולפחות 15 ימים לפני ביצוע החיוב החוזר בפועל, נותן שירותי התשלום ימסור לאדם הודעה המפרטת את הנימוקים להמשך החיוב בתשלומי העסקה, וכמו כן למסור לאדם העתקי מסמכים הנוגעים לעניין, אם הוא ביקש זאת.

  חשוב לדעת

  • הצרכן יכול לבקש לבטל את העסקה ולעצור את התשלומים גם במצב בו הוא מבין כי הוא עתיד שלא לקבל את המוצר או השירות, למשל במקרה שבית העסק נשרף או פשט רגל.
  • לביטול עסקה והפסקת תשלומים במקרה של חדלות פירעון של בית העסק ראו ביטול עסקה באשראי בשל חדלות פירעון של הספק.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים