הקדמה:

ניתן לבטל עסקה לרכישת מקרקעין ולקבל החזר על תשלומי מס שהועברו
רשויות המס צריכות להשתכנע שמדובר בביטול אמתי ולא בביטול למראית עין שנועד להתחמק מתשלום המס
לפרטים נוספים ראו חוק מיסוי מקרקעין - סעיף 102

רוכש או מוכר של זכות במקרקעין שביטל את העסקה, יכול להודיע על כך למנהל מס מקרקעין ולקבל החזר על תשלומי המס שהעביר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה על-גבי טופס 6130 - תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד למשרד מיסוי המקרקעין שבו מנוהל התיק.
 • על טופס הבקשה צריכים לחתום שני הצדדים לעסקה (הן המוכר והן הרוכש), בכפוף לחריגים הבאים:
  1. אם הביטול נעשה על סמך פסק דין, ייתכן שניתן להסתפק בהודעה של אחד הצדדים, כתלות במקרה הספציפי.
  2. עשויים להתקיים מקרים נוספים בהם ניתן יהיה להכיר בביטול על סמך הודעה של צד אחד, אך בכל מקרה תידרש עמדתו של הצד השני.
 • טופס הבקשה הוא תצהיר המצריך אימות חתימה על-ידי עורך-דין.
 • במקרה שהמנהל משוכנע כי מדובר בביטול אמיתי ומוחלט של העסקה, יבוטלו השומות ויוחזרו התשלומים ששולמו.
דוגמה
סממנים לביטול אמתי של העסקה עשויים להיות כאשר הרוכש לא רשם את הנכס על שמו, לא תפס בו חזקה או השתמש בו למטרה לשמה נרכש, לא ביצע השקעות נוספות וכדומה

החזר מס רכישה ומס שבח

 • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
 • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
 • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים