הקדמה:

ניתן לבטל עסקה לרכישת מקרקעין ולקבל החזר על תשלומי מס הרכישה שהועברו

רוכש של זכות במקרקעין שביטל את העסקה, יכול להודיע על כך למנהל מס מקרקעין ולקבל החזר על תשלומי המס שהעביר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • יש להגיש בקשה על-גבי טופס 6130 - תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד למשרד מיסוי המקרקעין שבו מנוהל התיק.
  • על טופס הבקשה צריכים לחתום שני הצדדים לעסקה (הן המוכר והן הרוכש).
  • טופס הבקשה הוא תצהיר המצריך אימות חתימה על-ידי עורך-דין.
  • במקרה שהמנהל משוכנע כי מדובר בביטול אמיתי של העסקה, יבוטלו השומות ויוחזרו התשלומים ששולמו.

החזר מס רכישה

  • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
  • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
  • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.

הרחבות ופרסומים