סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ובן או בת זוגו משרתים במילואים, זכאי במקרים מסוימים לבטל קורס ולחזור עליו ללא תשלום, אם הוא נעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים של בן או בת הזוג
הזכות לבטל קורס ולחזור עליו ללא תשלום תינתן רק בתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן בקורס
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ובן או בת זוגו משרתים במילואים, זכאי במקרים מסוימים לבטל קורס ולחזור עליו ללא תשלום, אם הוא נעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים של בן או בת זוגו.

מי זכאי?

 • סטודנטים העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הורים לילד שטרם מלאו לו 13 שנים.
  2. הם נעדרו משיעורים בשל שירות המילואים של בן או בת הזוג לפחות 10 ימים במצטבר במהלך סמסטר לגבי קורס סמסטריאלי, או לפחות 20 ימים במצטבר במהלך שנת הלימודים לגבי קורס שנתי.
  3. הם לא נבחנו בקורס.
  4. הם לומדים באחד מהמוסדות הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

 • הזכות לבטל קורס ולחזור עליו ללא תשלום תינתן רק בתנאי שהסטודנט לא נבחן עדיין בקורס.
 • ייתכן שבמוסדות מסוימים קיימים תנאים מקלים יותר למתן הזכות - בכל מקרה מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות