ביטול קורס לסטודנטים בני זוג של משרתים במילואים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

סטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימוד, שבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לבטל קורס ולחזור עליו ללא תשלום
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימוד, שבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לבטל קורס ולחזור עליו ללא תשלום.

דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות שגילו אינו עולה על 14 ושבני זוגם משרתים במילואים.
  • יש להציג בפני מזכירות הפקולטה אישור חתום מצה"ל על משך שירות המילואים.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות ובני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

סטודנטים/ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

מידע זה עשוי לעניין אותך