הקדמה:

בתים מאזנים נועדו לסייע במניעת הצורך לאשפוז פסיכיאטרי של מטופלים במשבר נפשי חריף, תוך מתן טיפול אינטנסיבי יותר מזה הניתן במרפאות יום
השירות ניתן עבור מטופלים העומדים בקריטריונים, הרוצים ומסוגלים לשתף פעולה עם התוכנית הטיפולית
השירות ניתן ללא עלות, בתיאום עם קופת החולים המבטחת


בתים מאזנים נועדו למנוע אשפוז פסיכיאטרי, במקרים המתאימים, של מטופלים המתמודדים עם משבר נפשי חריף, מתוך מתן טיפול אינטנסיבי יותר מהטיפול הקיים כיום במרפאות יום.

 • הבתים המאזנים ממוקמים בתוך הקהילה ומונים לכל היותר 12 מטופלים בכל בית מאזן, ומספקים את כל השירותים הפסיכיאטריים הנדרשים למטופל.
 • הבתים המאזנים פועלים במהלך כל שעות היממה, במשך כל ימות השבוע, כאשר השירות כולל לינה במקום, וזאת במטרה לתמוך את הטיפול האמבולטורי באופן המיטבי.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בבית המאזן יוכלו להיקלט מי שעומדים בכל התנאים הבאים:
  • בגירים החווים אירוע משברי חריף אשר עקב מצבם הרגשי לא יכולים להישאר במסגרת מגוריהם וזקוקים למענה אינטנסיבי בבריאות הנפש, אינטנסיבי מזה הניתן במרפאות יום, וכי בהינתן האפשרות של קבלת טיפול בבית מאזן יימנע מהם הצורך לאשפוז פסיכיאטרי.
  • מטופלים המסכימים לשהות במסגרת זו ולקבלת טיפול בו. הטיפול במסגרת הבית המאזן לא יעשה בכפיה.
  • מטופלים שקליטתם תואמה מראש עם הקופה המבטחת דרך הפסיכיאטר המטפל, ככל שהקופה מאפשרת מימון או החזרים לטיפול.
טיפ
נכון דצמבר 2021 לא קיימים קריטריונים ברורים ואחידים המקימים זכאות לשירות, ויש לבדוק אל מול דרישות הבית המאזן וקופת החולים המבטחת.

מטופלים שלא יוכלו להיות מטופלים בבתים מאזנים

 • לא ייקלטו בבתים מאזנים מטופלים שעונים לאחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • הם לוקים במצב קליני נפשי שמהווה סכנת חיים (למשל סכנת התאבדות), ואשר לצורך טיפול בהם נדרש טיפול רציף באשפוז פסיכיאטרי.
  • הם לוקים במחלה גופנית לא מאוזנת, שדורשת מעקב תכוף וטיפולים.
  • הם לוקים במצבים אורגניים מורכבים (למשל, אלצהיימר או דמנציה).
  • הם מגלים התנהגות אנטי-חברתית, אלימה, מינית או תוקפנית באופן חמור, העלולה לחבל בפעילות המסגרת או לסכן את הצוות המטפל או המטופלים האחרים.
  • הם סובלים מהתמכרות לחומרים (סמים, אלכוהול), למעט כאשר הטיפול ניתן באופן מבוקר ובהתאם לתנאים (למשל טיפול במתאדון במכורים להירואין).

אופן קבלת השירות

 • לצורך בחינת ההתאמה ואישור שילוב המטופל בבית מאזן במימון קופת חולים, יש לפנות דרך הפסיכיאטר המטפל.
 • אם הפסיכיאטר המטפל ימצא שיש הצדקה לאשפוז פסיכיאטרי, וכי בנוסף המטופל עומד בקריטריונים לקליטה בהתאם לבית המאזן כדי למנוע אשפוז, יעביר זאת לאישור המנהל האחראי בקופה.
 • תהליך הקליטה לבית מאזן ייעשה בהתאם לנוהל של כל בית מאזן.
 • בין היתר, המטופל יחתום עם כניסתו על טופס הסכמה מדעת לשהות בבית המאזן ולקבלת הטיפול בו, וכן כי הוא לזכויותיו וחובותיו כמטופל.
 • הטיפול בבית המאזן יכלול טיפולים הנמצאים בסל הבריאות לנפגעי נפש, ביניהם טיפול פסיכיאטרי, פסיכותרפיה ושירותים נוספים.

עלות השירות

 • השירות בבתים המאזנים ניתן בתשלום.
 • במקרים רבים, מבוטחים בקופות חולים עשויים לקבל את השירות בחינם. לבדיקת הזכאות ראו רשימת הבתים המאזנים באתר משרד הבריאות.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים