הקדמה:

בתים מאזנים נועדו לסייע במניעת הצורך לאשפוז פסיכיאטרי של מטופלים במשבר נפשי חריף, תוך מתן טיפול אינטנסיבי יותר מזה הניתן במרפאות יום
השירות ניתן עבור מטופלים העומדים בקריטריונים, הרוצים ומסוגלים לשתף פעולה עם התוכנית הטיפולית
השירות ניתן ללא עלות, במימון מלא של קופת החולים המבטחת, ובתנאי שהקופה אישרה זאת מראש


בתים מאזנים נועדו למנוע אשפוז פסיכיאטרי, במקרים המתאימים, של מטופלים המתמודדים עם משבר נפשי חריף, מתוך מתן טיפול אינטנסיבי יותר מהטיפול הקיים כיום במרפאות יום.

 • הבתים המאזנים ממוקמים בתוך הקהילה ומונים לכל היותר 12 מטופלים בכל בית מאזן, ומספקים את כל שירותי בריאות הנפש הנדרשים למטופל: שירותים פסיכיאטריים-רפואיים, פסיכותרפיים ושירותים נוספים.
 • המטופלים שוהים במסגרת הבית המאזן במהלך כל שעות היממה, במשך כל ימות השבוע, כאשר השירות כולל לינה במקום, ארוחות ופעילויות נוספות וזאת במטרה לתמוך את הטיפול האמבולטורי באופן המיטבי.
טיפ
במקרים מסוימים תיתכן אפשרות לאשפוז בית פסיכיאטרי

נותני השירות

 • הבתים המאזנים מופעלים על ידי עמותות או ארגונים, לאחר שעברו בקרה של משרד הבריאות וקיבלו ממנו אישור להפעלתן. לאחר קבלת האישור יכולות קופות החולים ליצור התקשרויות עם מסגרות אלו ולרכוש את השירות לטובת מבוטחיהן.
 • קופות החולים הן אלו המממנות את הטיפול במסגרות אלו באמצעות טופס 17, לאחר שבדקו את את ההפנייה ואישרו אותה.
 • רשימת הבתים המאזנים מפורסמת באתר משרד הבריאות (מעודכן ליולי 2021).

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בבית המאזן יוכלו להיקלט מי שעומדים בכל התנאים הבאים:
  • בגירים החווים אירוע משברי חריף אשר עקב מצבם הרגשי לא יכולים להישאר במסגרת מגוריהם וזקוקים למענה אינטנסיבי בבריאות הנפש, אינטנסיבי מזה הניתן בטיפולי היום, וכי בהינתן האפשרות של קבלת טיפול בבית מאזן יימנע מהם הצורך לאשפוז פסיכיאטרי.
  • מטופלים המסכימים לשהות במסגרת זו ולקבלת טיפול בו. הטיפול במסגרת הבית המאזן לא יעשה בכפיה.
  • מטופלים שקליטתם תואמה מראש עם הקופה המבטחת דרך הפסיכיאטר המטפל, ככל שהקופה מאפשרת מימון או החזרים לטיפול.
טיפ
מכיוון ששירות זה עדיין לא נמצא בסל הבריאות (נכון לפברואר 2022), הזכאות לקבלתו נקבעת על ידי קופת החולים עצמה ויש לבדוק אותה אל מול קופת החולים המבטחת. כמו כן, בשל האופי הקטן והמשפחתי של המסגרת, ההחלטה הסופית בדבר הקבלה למסגרת נתונה בידי מנהלי הבית המאזן.

מטופלים שלא יוכלו להיות מטופלים בבתים מאזנים

 • לא ייקלטו בבתים מאזנים מטופלים שעונים לאחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • הם לוקים במצב קליני נפשי שמהווה סכנת חיים (למשל סכנת התאבדות), ואשר לצורך טיפול בהם נדרש טיפול רציף באשפוז פסיכיאטרי.
  • הם לוקים במחלה גופנית לא מאוזנת, שדורשת מעקב תכוף וטיפולים.
  • הם לוקים במצבים אורגניים מורכבים (למשל, אלצהיימר או דמנציה).
  • הם מגלים התנהגות אנטי-חברתית, אלימה, מינית או תוקפנית באופן חמור, העלולה לחבל בפעילות המסגרת או לסכן את הצוות המטפל או המטופלים האחרים.
  • הם סובלים מהתמכרות לחומרים (סמים, אלכוהול), למעט כאשר הטיפול ניתן באופן מבוקר ובהתאם לתנאים (למשל טיפול במתאדון במכורים להירואין).

אופן קבלת השירות

 • לצורך בחינת ההתאמה ואישור שילוב המטופל בבית מאזן במימון קופת חולים, יש לפנות דרך הפסיכיאטר המטפל.
 • אם הפסיכיאטר המטפל ימצא שיש הצדקה לאשפוז פסיכיאטרי, וכי בנוסף המטופל עומד בקריטריונים לקליטה בהתאם לבית המאזן כדי למנוע אשפוז, יעביר זאת לאישור המנהל האחראי בקופה.
 • תהליך הקליטה לבית מאזן ייעשה בהתאם לנוהל של כל בית מאזן.
 • בין היתר, המטופל יחתום עם כניסתו על טופס הסכמה מדעת לשהות בבית המאזן ולקבלת הטיפול בו, וכן כי הוא לזכויותיו וחובותיו כמטופל.
 • הטיפול בבית המאזן יכלול טיפולים הנמצאים בסל הבריאות לנפגעי נפש, ביניהם טיפול פסיכיאטרי, פסיכותרפיה ושירותים נוספים.

עלות השירות

 • השירות בבתים המאזנים ניתן בחינם, ללא השתתפות עצמית, למבוטחי קופות החולים אשר הקופה אישרה זאת עבורם.
 • למידע נוסף לגבי הבתים המאזנים עמם לקופות החולים יש הסכמי התקשרות ראו רשימת הבתים המאזנים באתר משרד הבריאות.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים