במקרים מסוימים יכולים מתמודדי נפש לקבל טיפול נפשי אינטנסיבי בביתם במקום בבית חולים פסיכיאטרי
השירות יכול להינתן גם לקטינים מתמודדי נפש
השירות לא נמצא בסל הבריאות ולא כל קופות החולים מספקות אותו למבוטחים
ניתן לממן את השירות באופן פרטי


מתמודדי נפש הזקוקים לטיפול אינטנסיבי יכולים במקרים מסוימים לקבל את הטיפול בביתם, במקום במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים.

 • לא כל קופות החולים מאפשרות מימון של השירות, יש לבדוק מול הקופה המבטחת הרלוונטית.
 • במקרה שהמטופל מתאים לשירות אך קופת החולים אינה מממנת אותו, ניתן לרכוש את השירות באופן פרטי.
 • דף זה עוסק באשפוז ביתי שמיועד למתמודדי נפש ולסובלים ממשברים נפשיים חריפים.

מי זכאי?

 • מתמודדי נפש שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. מתמודדים עם תחלואה פסיכיאטרית חריפה (אקוטית), בקהילה או באשפוז.
  2. במקרה של קטינים, אם קיימת פגיעה משמעותית בתפקוד שלהם על רקע נפשי.
  3. מסוגלים לשתף פעולה באופן סביר עם תכנית הטיפול שתותאם עבורם.
  4. מתגורר איתם לפחות אדם בגיר אחד המסכים ומסוגל לתמוך ולסייע להם בתכנית הטיפול (תומך). חשוב: נדרשת נוכחות של תומך 24 שעות ביממה, אלא אם הצוות המטפל קבע אחרת.
  5. הסכימו לקבל את הטיפול. אם מדובר בקטינים, ההורים או האפוטרופוס החוקי הסכימו, וגם הקטין.
  6. הטיפול יכול להינתן גם במסגרת שירותי דיור שיקומיים, אם מתקיימים כל התנאים הנדרשים.

מי לא יכול לקבל את השירות

 • בכל אחד מהמקרים הבאים, המטופלים לא יוכלו לקבל את הטיפול במסגרת ביתית:
  • מצב בו האדם מהווה סכנה לעצמו או לאחרים ומחייב השגחה וטיפול רפואי רציף, כגון סכנת התאבדות.
  • מחלה או מצב גופני לא מאוזן שדורשים התערבות אשפוזית בבית חולים.
  • היעדר תומך או חוסר מסוגלות של התומך לסייע וללוות בתכנית הטיפול באופן הנדרש.
  • מכורים בהתמכרות פעילה שדורשת גמילה (חוץ מסובלים מתחלואה כפולה לגביהם ההתמכרות לא משמעותית, או מטופלים בטיפול תרופתי ממושך ומאוזן כגון מטופלי מתאדון).
  • התנהגות אנטי-חברתית אלימה, מינית או תוקפנית חמורה.
  • מטופלים שנמצאים במעצר או מאסר (חוץ ממעצר בית).
  • מטופלים שאין להם מקום מגורים קבוע או שתנאי המגורים שלהם לא מאפשרים את מתן השירות.

תהליך מימוש הזכות

 • אם השירות ממומן על ידי קופת החולים, יש לפנות לקופת החולים לצורך קבלת הפניה ובדיקת התאמה.
 • אם השירות אינו ממומן על ידי קופת החולים, ניתן לפנות לחברות פרטיות שנותנות שירות אשפוז פסיכיאטרי בבית, לצורך בדיקת התאמה וקבלת הטיפול באמצעותן. במקרה זה השירות ימומן על ידי המטופל, ללא מעורבות של קופת החולים המבטחת.

הפניה מקופת החולים

 • פסיכיאטר מצוות היחידה לאשפוז בית של קופת החולים המבטח יבצע הערכה ראשונית ובדיקת התאמת השירות למטופל ולתומך.
 • ההחלטה תתקיים לאחר מפגש פרונטאלי עם צוות היחידה לאשפוז בית, שיתרשמו מהמטופל, מהתומך ומתנאי המגורים.
 • ההמלצה לטיפול באשפוז בית פסיכיאטרי תינתן על ידי גורם רפואי רלוונטי ותכלול סיכום רפואי בחתימת פסיכיאטר.
 • ההמלצה תכלול את סיבת הפניה, אבחנות ורקע, התאמת המטופל לשירות, הסכמת המטופל, מקום מגורים וקיומו של תומך מתאים.
 • אם אושר מתן השירות, ייחתם עם המטופל (ואפוטרופוס אם צריך) והתומך הסכם מפורטל למתן שירות, כולל ויתור סודיות רפואי. יצוין כי המטופל או התומך יכולים להפסיק את השירות בכל שלב.
 • אם הוחלט לא לאשר את השירות, ההחלטה תנומק ותצורף המלצה למסגרת טיפול מתאימה יותר.
 • אם המטופל משוחרר מאשפוז בבית חולים לצורך אשפוז בית, הוא ישוחרר באופן מסודר.

קליטה בבית ותכנית טיפול

 • לאחר שהוחלט על אשפוז בית, המטופל ייפגש עם צוות מקצועי בתחום בריאות הנפש, לצורך פגישה בדיקה לפני האשפוז. הבדיקה יכולה להתקיים בכל יחידה של בריאות הנפש או בבית המטופל.
 • הליך הקבלה יכלול הדרכה של המטופל והתומך, ותיאום ציפיות.
 • הצוות המקצועי יבנה תכנית טיפול ראשונית בשיתוף המטופל והתומך, הכוללת סל שירותים מינימלי עבור כל מטופל.
 • התכנית תעודכן אחת לשבוע על יד היחידה לאשפוז ביתי.
 • התכנית תכלול טיפול מקצועי מתחומי הפסיכיאטריה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, ובמידת הצורך ריפוי בעיסוק, תזונה, קלינאית תקשורת ועוד.
 • הטיפולים יכולים להינתן בבית המטופל או מרחוק (בווידאו), לפי שיקול דעת הצוות המטפל.
 • אם המטופל זקוק לפעולות רפואיות מחוץ לבית, כגון בדיקות מעבדה, צילומי דימות וכדומה, צוות היחידה לאשפוז בית יהיה אחראי על הממשק עם קופת החולים לצורך תיאום וביצוע הפעולות.
 • במקרה של קטינים, יתקיים תיאום מול מערכת החינוך בהסכמת הורי הקטין.
 • המטופל והתומך יקבלו פרטי קשר של מוקד אנושי המאויש כל שעות היממה.
טיפ
 • שירות אשפוז בבית ניתן בנוסף לשירותים של סל שיקום שהמטופל זכאי להם.
 • שירותי השיקום ייעשו בתיאום עם הצוות המטפל

התנהלות במקרי חירום או אירוע חריג

 • במקרה של החמרה במצב הגופני או הנפשי של המטופל יש ליידע מיד את הפסיכיאטר של השירות.
 • הפסיכיאטר יקבע את דחיפות ההתערבות, וכן את המסגרת אליה צריך להפנות את המטופל ואיך צריך להעביר אותו.
 • מנהל המקרה ילווה את המטופל עד לקליטה במסגרת אחרת או שחרור, ויעביר את המידע הרפואי למסגרת אליה מועבר המטופל.
 • אם הפסיכיאטר סבור שצריך לאשפז את המטופל, אבל המטופל מסרב להתאשפז ונראה שקיימים התנאים לאשפוז פסיכיאטרי כפוי , הפסיכיאטר יפנה לפסיכיאטר המחוזי בבקשה להורות על בדיקה כפויה, תוך שיתוף בני המשפחה בהחלטה.
 • במקרה של סכנה מיידית לפגיעה במטופל או באחרים, יש בנוסף להזעיק את המשטרה או מגן דוד אדום או גורם אחר בהתאם לנסיבות.
 • במקרה של מחשבות אובדניות יש לדווח מידית לפסיכיאטר השירות.

סיום הטיפול

 • אשפוז הבית יסתיים בהתאם לתכנית הטיפול של המטופל, או אם יש שינוי בנסיבות שבגללו אי אפשר להמשיך ולקיים את הטיפול בבית.
 • בסיום אשפוז הבית המטופל יועבר למסגרת טיפולית אחרת מתאימה, כדי שלא ייפגע רצף הטיפול בו.
 • הצוות המטפל יעזור למטופל במיצוי זכויות כולל פניה לוועדת סל שיקום למתמודדי נפש וקידום הכרה בנכות נפשית מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • עם סיום השירות יקבלו המטפל והתומך מכתב רפואי הכולל את סיבת אשפוז הבית, אבחנות, תרופות, מצב גופני ונפשי בשחרור והנחיות למשך טיפול.
 • בתוך 3 ימים מסיום אשפוז הבית , הצוות המטפל יעביר למטופל, לתומך, למסגרת הטיפולית ההמשכית ולקופת החולים המבטחת את סיכום אשפוז הבית המפורט.
 • מי שהיה אחראי על מתן שירותים למטופל במסגרת אשפוז הבית, יתאם את המשך הטיפול מול הגורם המפנה או במסגרת טיפולית מתאימה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים