מטופלים הזקוקים להנשמה ממושכת עשויים להיות זכאים לטיפולי הנשמה בביתם במקום באשפוז בבית חולים
הנשמה ביתית תתאפשר בתנאי שהמטופלים, בני משפחתם וסביבת המגורים שלהם נמצאו מתאימים לטיפול הביתי
הציוד הנדרש, תרופות וכן טיפולים רפואיים ופרא-רפואיים ניתנים למטופלים בביתם ללא תשלום
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


מטופלים הזקוקים להנשמה אינטנסיבית וממושכת עשויים להיות זכאים לטיפול הנשמה בבית, במקום להיות מאושפזים בבית חולים.

 • המטופלים בהנשמה ביתית זכאים לקבל ללא כל תשלום טיפולים רפואיים ופרא-רפואיים, תרופות וציוד קבוע ומתכלה.
 • במקרה שיש צורך להוציא את המטופל מביתו לצורך בדיקה או טיפול, הובלת המטופל תהיה באחריות ובמימון של קופת החולים.
 • דף זה עוסק באשפוז ביתי שמיועד למטופלים שזקוקים להנשמה ממושכת.

מי זכאי?

 • מטופלים שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם זקוקים להנשמה לא חודרנית מעל 16 שעות ביממה, או שהם זקוקים להנשמה חודרנית (דרך טרכאוסטום) מעל 6 שעות ביממה.
  2. נדרשת להם תקופת הנשמה ממושכת או גמילה הדרגתית מהנשמה, או שהם אינם מתאימים כלל לגמילה מהנשמה.
  3. הצוות הרפואי בבית החולים קבע כי הם נמצאים במצב רפואי יציב, וההנשמה הביתית לא תסכן אותם.
  4. בני המשפחה או האפוטרופוס שלהם מבינים את משמעות הטיפול הביתי ונתנו את הסכמתם לטיפול.
  5. עו"סים מטעם קופת החולים ומטעם בית החולים קבעו כי התנאים הסוציאליים והכלכליים בבית מאפשרים את מתן הטיפול הביתי.
  6. הבית נבדק והותאם על ידי נציג מוסמך של קופת החולים לטיפול נשימתי ביתי בחולה.

מה כוללת הזכאות

 • מטופלים בטיפולי נשימתי ביתי זכאים לקבל, ללא עלות וללא השתתפות עצמית:
  • טיפולים רפואיים ופרא-רפואיים בהתאם לתוכנית שנקבעה עבורם, כגון ביקורי רופא ואחות, טיפולי פיזיותרפיה, דיאטנים, קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק וליווי פסיכו-סוציאלי.
  • תרופות.
  • אספקה של ציוד מתכלה וקבוע.
  • הסעה ברכב מותאם לצורך קבלת טיפולים או בדיקות שלא ניתן לקיימם בבית המטופל.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני שהמטופל משוחרר מבית החולים, יש לפנות לקופת החולים שהוא מבוטח בה בבקשה להמשך הטיפול בבית.
 • הגורמים המוסמכים מטעם קופת החולים ובית החולים יוודאו כי מתקיימים כל התנאים הנדרשים להנשמה ביתית.
 • אם נמצא כי המטופל וסביבתו מתאימים להנשמה ביתית, ייערכו ההכנות הבאות לפני שהמטופל יגיע לביתו:
  • מפגש של בני משפחת המטופל עם הרופא שמונה מטעם קופת החולים כמנהל הטיפול עבור המטופל.
  • הכנה והדרכה בבית החולים של המטפלים העיקריים (בן משפחה/מטפל אחר) כיצד לבצע בבית את כלל הפעולות הנדרשות. יודרכו לפחות שני מטפלים.
  • ביקור של נציג מוסמך מטעם קופת החולים בבית המטופל, לצורך הערכת בטיחות הדיור עבור המטופל ומתן המלצות.
  • הכנת המכשור והציוד בבית המטופל ובדיקת התשתיות הנדרשות.
 • לאחר שהמטופל ישוחרר לביתו יבקרו בבית טכנאי ורופא, ותוכנית הטיפולים תחל בהתאם לקביעת מנהל הטיפול.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים