הקדמה:

קופות החולים מפעילות יחידות לטיפול רפואי, סיעודי ושיקומי עבור חולים המרותקים לביתם
חולי סרטן יכולים לקבל בנוסף טיפול ביתי תומך מטעם האגודה למלחמה בסרטן
לחולים הנמצאים בשלבים מתקדמים של מחלתם הטיפול התומך יכול להינתן גם במסגרת הוספיס


קופות החולים מפעילות יחידות לטיפול ביתי - רפואי, סיעודי ושיקומי עבור חולים המרותקים לביתם.

מי זכאי?

  • חולים במִגוון רחב של מחלות ומצבים רפואיים ותפקודיים, המרותקים לביתם.

תהליך מימוש הזכות

  • הפנייה נעשית באמצעות רופאים/ות, אחים/ות ועובדים/ות סוציאליים/ות בבתי החולים או בקהילה, המכירים את החולה ואת בני משפחתו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות